Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Datacap pozwala przedsiębiorstwu wkroczyć w nową erę przechwytywania treści — erę technologii kognitywnych. Dzięki wykorzystaniu technik przetwarzania języka naturalnego, analiz tekstowych i technologii maszynowego uczenia się, takich jak w IBM Watson, Datacap potrafi rozpoznawać, klasyfikować i wyodrębniać treści z dokumentów nieustrukturyzowanych lub o zróżnicowanej formie bez konieczności podejmowania interwencji ręcznych. Zastosowanie do tych złożonych zadań kognitywnego systemu przechwytywania pozwala IBM Datacap istotnie ograniczać koszty pracy i papieru, dostarczać wartościowe informacje i poprawiać reakcje działu obsługi klienta.

Najlepszy w swojej klasie system przechwytywania

Wielokanałowy system przechwytywania obejmuje skanery, faks i obrazy plików, na przykład w formacie PDF czy zdjęć pochodzących z aplikacji i urządzeń mobilnych.

Kognitywny system przechwytywania

Automatyzacja przetwarzania złożonych, nieznanych formatów lub dokumentów o zróżnicowanej formie, które trudno zautomatyzować, wykorzystując tradycyjny system przechwytywania.

Wzbogacone rozwiązania mobilne

Aplikacje na systemy iOS i Android oraz pakiet Software Development Kit pozwalające programistom włączać funkcje Datacap Mobile do własnych aplikacji dla systemów iOS i Android.

Rozszerzalne przechwytywanie na podstawie reguł

Umożliwia konfigurację przechwytywania przepływów pracy i aplikacji dzięki prostemu interfejsowi obsługiwanemu poprzez wskazywanie i klikanie, który skraca czas wdrożenia.

Eksport do wielu miejsc docelowych

Eksport dokumentów i informacji do szerokiej gamy aplikacji i repozytoriów treści oferowanych przez IBM, BOX oraz innych dostawców.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok