Wyróżnione funkcje

Odporność na poziomie procesów biznesowych

W odróżnieniu od rozwiązań DR ukierunkowanych tylko na poziom infrastruktury IT, IBM Cloud Resiliency Orchestration dba również o odporność na poziomie procesów biznesowych. Pomaga chronić kompletne łańcuchy zależności między aplikacjami oraz elementami danych i infrastruktury używanymi w procesach biznesowych, by zwiększyć ich dostępność. Na centralnym panelu kontrolnym udostępnia niezbędne wysokopoziomowe i pogłębione informacje analityczne dotyczące docelowego czasu i punktu odtwarzania oraz ogólnego stanu zabezpieczeń ciągłości pracy środowiska IT.

Krótszy czas odtwarzania, większa dokładność punktu odtwarzania

Możesz sprawdzić gotowość procedur usuwania skutków awarii i katastrof w czasie rzeczywistym, zweryfikować status realizacji oraz odbierać alerty bazujące na docelowym czasie odtwarzania i punkcie odtwarzania. Rozwiązanie IBM pozwala na automatyzację runbooków usuwania skutków awarii i katastrof i radykalne skrócenie czasu potrzebnego na udostępnianie zasobów oraz testowanie.

Zautomatyzowane zarządzanie próbnym przełączaniem awaryjnym

Czas potrzebny na ćwiczenia i testy w hybrydowym środowisku IT można skrócić nawet o 75 procent poprzez weryfikowanie gotowości w czasie rzeczywistym. Wbudowane zautomatyzowane raporty, analizy i sprawozdania na potrzeby audytów są dostępne za naciśnięciem przycisku.

Biblioteka automatyzacji przywracania sprawności

Testy przywracania sprawności środowiska IT są w pełni zautomatyzowane i można je inicjować jednym kliknięciem — wcześniej wystarczy tylko przygotować przepływy pracy w uproszczonym edytorze zorientowanym obiektowo. Edytor przepływów pracy jest powiązany z biblioteką automatyzacji przywracania sprawności (RAL — recovery automation library), która zawiera ponad 450 wzorców zgodnych ze standardami branżowymi. Można z nich budować własne przepływy pracy metodą przeciągania i upuszczania lub rozbudowywać gotowe działania tak, by spełniały specyficzne oczekiwania klienta lub wymagania formalne.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok