Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Twoja firma nie może pozwolić sobie na przestój, który mógłby doprowadzić do utraty przychodów, szkód wizerunkowych, a nawet konieczności zapłacenia kar administracyjnych. IBM Cloud Resiliency Orchestration może pomóc w takim przekształceniu procesu usuwania skutków awarii i katastrof, by zarządzanie nim i testowanie go było maksymalnie uproszczone, a ryzyko i koszty — jak najniższe. Możliwe jest teraz objęcie aplikacji lokalnych, w chmurze publicznej i w chmurze prywatnej wspólnymi funkcjami usuwania skutków awarii i katastrof, monitorowania, raportowania, testowania i automatyzacji przepływów pracy — w ramach skalowalnego, łatwego w użyciu rozwiązania zbudowanego w oparciu o standardy branżowe. Wbudowane narzędzia analityczne pomagają w zapewnieniu płynnej realizacji bieżących procesów biznesowych i unikaniu zakłóceń.

Uproszczenie procesu usuwania skutków awarii lub katastrofy

Gotowe wzorce (jest ich ponad 450) i inteligentna automatyzacja przepływów pracy zwiększają niezawodność i ograniczają konieczność posiłkowania się bogatą wiedzą specjalistyczną na temat aplikacji korporacyjnych.

Gotowość w chmurze na wypadek awarii lub katastrofy

Koordynacja działań w ramach zautomatyzowanego przepływu pracy ogranicza ryzyko popełnienia błędu przez człowieka. Chmura koordynuje wszystkie niezbędne działania, tak by proces przywracania sprawności środowiska IT był w pełni przewidywalny.

Mniejsza złożoność i ryzyko

Pojedyncza konsola zarządzania do udostępniania, monitorowania, weryfikowania oraz testowania i raportowania. Można ją skalować, dostosowując do chmury hybrydowej i tradycyjnego centrum przetwarzania danych; działa także w środowiskach heterogenicznych.

Inteligentna automatyzacja przynosi oszczędność czasu

Zautomatyzowane mechanizmy usuwania skutków awarii lub katastrof umożliwiają przewidywalne przywrócenie sprawności i odzyskanie danych zgodnie z zapisami SLA, a także gwarantują osiągnięcie przez środowiska wyznaczonego docelowego czasu i punktu odtwarzania.

Udoskonalone raportowanie w środowisku wielosystemowym

W procesie przywracania sprawności aplikacji korporacyjnych udział bierze szereg różnych systemów. Centralny pulpit kontrolny do monitorowania i zarządzania pomaga w spełnieniu wymagań formalno-prawnych i pomyślnym przechodzeniu audytów.

Najważniejsze cechy

  • Odporność na poziomie procesów biznesowych
  • Krótszy czas odtwarzania, większa dokładność punktu odtwarzania
  • Zautomatyzowane zarządzanie próbnym przełączaniem awaryjnym
  • Biblioteka automatyzacji przywracania sprawności

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok