Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Geographically Dispersed Resiliency for Power Systems zostało opracowane tak, by umożliwiało prostsze, bardziej ekonomiczne i dużo krótsze usuwanie skutków awarii. Oprogramowanie automatyzujące, zdalne wsparcie w zakresie jego obsługi i usługi instalacyjne pozwalają usprawnić proces odtwarzania oraz testowanie i utrzymywanie tego supernowoczesnego rozwiązania do usuwania skutków awarii. Wbudowane mechanizmy i wsparcie IBM sprawiają, że w mniejszym stopniu potrzebne są specjalistyczne umiejętności, optymalizują współczynniki dokładności (RPO) i czasu odtwarzania (RTO), usprawniają tworzenie kopii zapasowych i pozwalają na skuteczniejsze zarządzenie rosnącymi wolumenami danych.
IBM Geographically Dispersed Resiliency for Power Systems

Szybsze przełączanie między ośrodkami

To oprogramowanie automatyzacyjne ułatwia użytkownikom platformy Power Systems restartowanie maszyn wirtualnych w lokalizacji zdalnej, umożliwiając szybsze i sprawniejsze usuwanie skutków awarii, a także testowanie systemu odtwarzania poawaryjnego.

Redukcja kosztów odtwarzania

Aplikacja nie wymaga konfiguracji klastrowej, co eliminuje część wydatków, np. opłaty za zduplikowane licencje na oprogramowanie, a zdalne wsparcie sprawia, że użytkownik nie musi dysponować własnym, wyspecjalizowanym działem IT.

Skuteczniejsze testowanie

Mechanizmy automatycznego przełączania awaryjnego zwiększają efektywność i ułatwiają opracowywanie i wdrażanie zoptymalizowanych programów utrzymywania ciągłości biznesowej zgodnych z obowiązującymi wymogami w zakresie obsługi danych.

Bezproblemowe odtwarzanie

Rozwiązanie zapewnia zautomatyzowane sterowanie replikacją danych i wykonywanie zadań związanych z restartowaniem systemów, aplikacji i obciążeń w lokalizacjach zdalnych.

Większa dostępność

Rozwiązanie jest dostępne w trzech modelach wdrożenia, a użytkownik nie potrzebuje specjalistycznej wiedzy informatycznej, aby dostosować je do własnych potrzeb i uzyskać oczekiwany poziom dostępności.