Wyróżnione funkcje

Niezawodne i sprawdzone metody odtwarzania

Dzięki harmonizacji, automatyzacji i szybszemu świadczeniu usług możesz ograniczyć złożoność środowiska odtwarzania zdefiniowanego programowo. Nasze rozwiązanie do usuwania skutków awarii i katastrof wyróżnia spójność działania — rzadko wymaga ono interwencji ręcznych, a realizowane procedury są koherentne. Dzięki temu ogranicza ono liczbę błędów, ryzyko i zależności, jak również zapotrzebowanie na zasoby niezbędne do przeprowadzenia testów i sporządzenia dokumentacji.

Skuteczniejsza automatyzacja, mniej interwencji ręcznych

Harmonizacja IBM DRaaS integruje istniejące technologie i pozwala zarządzać automatyzacją procesów na wszystkich jej etapach, umożliwiając testowanie i weryfikowanie bez zakłócania działalności. Znacznie skraca to czas testów oraz przełączania awaryjnego i poawaryjnego. Możesz instalować poprawki systemu operacyjnego lub aktualizować bazy danych w separacji od pozostałych zasobów, uruchamiać i testować na żądanie funkcje obsługi kopii zapasowych oraz ich gotowość, a także aktualizować przepływy pracy w oparciu o wyniki testów. Dzięki temu zwiększasz wydajność, optymalizujesz koszty i poszerzasz wiedzę na temat swojego środowiska IT.

Opłaty za rzeczywiste wykorzystanie

Model cen naliczanych za każde urządzenie i za faktyczne wykorzystanie usług ułatwia przewidywanie kosztów. O wysokości opłat decyduje nie długoterminowy kontrakt, a liczba godzin, dni lub miesięcy, przez które korzystasz z oferowanych usług w chmurze, dzięki czemu możesz istotnie ograniczyć wydatkiZróżnicowany cennik i wiele poziomów wydajności pozwalają dobrać rozwiązania pod kątem kluczowych potrzeb w zakresie obsługi kopii zapasowych. Ponosisz stałą miesięczną opłatę za bazową usługę, a do tego otrzymujesz szczegółowy rachunek, którego wysokość zależy od poziomu jej wykorzystania. Okres wypowiedzenia wynosi tylko 30 dni.

Zoptymalizowana odporność

Optymalizacja odporności — poprzez realizowanie opartej na analizie ryzyka strategii inwestycyjnej, która dba o bezpieczeństwo i ciągłość newralgicznych usług IT — zwiększa zaufanie wśród interesariuszy. Możesz testować i weryfikować w chmurze procesy tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, aby dowiedzieć się, jak będzie przebiegało przywracanie sprawności w Twojej organizacji po przestoju, jednocześnie stale podnosząc osiągane wyniki i nie zakłócając działania firmy. Wszystko to pomaga unikać przestojów. Zasoby i przepływy pracy możesz wdrażać i harmonizować za pomocą portalu WWW dostępnego z niemal każdego urządzenia w każdym miejscu.

Środowisko usług oparte na danych

Eliminuj czynniki ryzyka lub zacznij opierać dotychczasową strategię na IBM SoftLayer, aby skrócić czas harmonizacji odporności chmury. Skonfiguruj i wdróż rozwiązania DRaaS na platformie SoftLayer w niecałą godzinę, nie zakłócając bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Przetestuj poprawki, aktualizacje oraz usuwanie skutków awarii i katastrof. Rozwiązanie SoftLayer umożliwia testowanie na systemach Windows, Linux, IBM AIX i wielu platformach. Możesz zgłaszać zdarzenia związane z tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych, a także łatwo dodawać i usuwać systemy i duże ilości danych.

Zaufaj wiedzy specjalistycznej IBM

Wiedza specjalistyczna IBM w dziedzinie odporności biznesowej to ponad 50 lat doświadczeń. Dzięki niej IBM to zaufany partner IT przedsiębiorstw na całym świecie. Obejmuje ona planowanie obsługi kopii zapasowych, odzyskiwanie danych i zarządzanie przywracaniem sprawności — lokalnie i zdalnie. Oferujemy nieprzerwanie dostępne usługi — w skład których wchodzi konserwacja oraz zarządzanie problemami i zmianami — ułatwiające monitorowanie na wypadek awarii oraz eliminowanie wykrytych problemów. Pomagamy wybrać odpowiednie rozwiązanie, usługi i lokalizację tak, by odpowiadały realizowanej strategii IT i wyznaczonym celom.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Rozwiązanie IBM Resiliency Disaster Recovery as a Service nie ma wymagań programowych

    Wymagania sprzętowe

    Rozwiązanie IBM Resiliency Disaster Recovery as a Service nie ma wymagań sprzętowych