Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Rozwiązanie „Managed Marketing Services” nie ma żadnych wymagań programowych.

    Wymagania sprzętowe

    Rozwiązanie „Managed Marketing Services” nie ma żadnych wymagań sprzętowych.