Wyróżnione funkcje

Specjalistyczna wiedza IBM iX

Eksperci IBM iX doskonale orientują się w metodach, narzędziach i procesach pozwalających na optymalne wykorzystanie każdego z czynników. Posiadają też bogatą specjalistyczną wiedzę istotną dla Twojej działalności.

Ocena i wizja

Pierwszym krokiem jest wykrycie różnic w dojrzałości modeli biznesowych, wiedzy, procesach i doświadczeniach. Następnie odbywa się sesja, podczas której przy użyciu IBM Design Thinking rozpoznajemy i oceniamy możliwości projektów pilotażowych.

Tworzenie

Kolejnym krokiem jest szybka budowa prototypów przy wykorzystaniu metodologii zwinnej oraz iteracyjne ich poprawianie. Nowe doświadczenia wdrażane są pilotażowo, dzięki czemu możemy zebrać dane o wydajności i akceptacji wśród użytkowników.

Skalowalność

Po wielu iteracjach Twój prototyp będzie gotowy do operacyjnego wdrożenia i powstanie plan skalowania wdrożenia — obejmujący najważniejsze fazy działań i harmonogram inwestycji.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

Kto będzie największym wygranym US Open? Kibice.

United States Tennis Association
Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Usługi transformacji cyfrowej nie mają żadnych wymagań programowych

    Wymagania sprzętowe

    Usługi transformacji cyfrowej nie mają żadnych wymagań sprzętowych