Wyróżnione funkcje

Specjalistyczna wiedza IBM iX

Eksperci IBM iX doskonale orientują się w metodach, narzędziach i procesach pozwalających na optymalne wykorzystanie każdego z czynników. Posiadają też bogatą specjalistyczną wiedzę istotną dla Twojej działalności.

Ocena i wizja

Pierwszym krokiem jest wykrycie różnic w dojrzałości modeli biznesowych, wiedzy, procesach i doświadczeniach. Następnie odbywa się sesja, podczas której przy użyciu IBM Design Thinking rozpoznajemy i oceniamy możliwości projektów pilotażowych.

Tworzenie

Kolejnym krokiem jest szybka budowa prototypów przy wykorzystaniu metodologii zwinnej oraz iteracyjne ich poprawianie. Nowe doświadczenia wdrażane są pilotażowo, dzięki czemu możemy zebrać dane o wydajności i akceptacji wśród użytkowników.

Skalowalność

Po wielu iteracjach Twój prototyp będzie gotowy do operacyjnego wdrożenia i powstanie plan skalowania wdrożenia — obejmujący najważniejsze fazy działań i harmonogram inwestycji.

Przykład z praktyki klienta

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Usługi transformacji cyfrowej nie mają żadnych wymagań programowych

    Wymagania sprzętowe

    Usługi transformacji cyfrowej nie mają żadnych wymagań sprzętowych