Wyróżnione funkcje

Wybór strategii

Na spotkaniu inauguracyjnym można zapoznać się z postawionymi celami, a także wskazać i udokumentować procesy wiodące ku realizacji wyznaczonych zadań.

Zamówienia i fakturowanie

Zarządzanie całym procesem zamawiania urządzeń u dostawców, od złożenia zamówienia po wystawienie faktury.

Konfiguracja, pakowanie, dostarczanie

Integracja i konfiguracja urządzeń, pakowanie urządzeń w ramach przygotowań do wdrożenia oraz zarządzanie dostawą i zapleczem logistycznym.

Zarządzanie cyklem życia

Usługi obejmujące cykl życia urządzenia, w tym zarządzanie zwrotami, usuwanie danych i koordynację procesu utylizacji zasobów wycofanych z eksploatacji.