Zastosowanie IBM Z Decision Support w firmie

IBM Z Decision Support (dawniej pod nazwą IBM Tivoli Decision Support for z/OS®) zbiera dane z dzienników i umożliwia łatwy dostęp do historycznych danych o wykorzystaniu systemów informatycznych w całym przedsiębiorstwie. Dane te znajdują zastosowanie przy generowaniu raportów o wydajności, zarządzaniu poziomem usług i rozliczaniu użytkowników ze zużycia zasobów.
IBM Z Decision Support

Raporty dostosowane do potrzeb

Generowanie indywidualnie skonfigurowanych raportów z informacjami dotyczącymi wydajności systemów, zarządzania mocą obliczeniową, dostępności zasobów i alokacji kosztów.

Zaawansowane funkcje gromadzenia danych

Rozwiązanie pozwala na dodawanie nowych źródeł danych do procesu zbierania i konsolidacji informacji. Użytkownik może skonfigurować system zbierania danych pod kątem swoich potrzeb.

Scentralizowany system kontroli

Produkt zapewnia scentralizowaną kontrolę i dystrybucję informacji za pośrednictwem raportów z interfejsem WWW lub portalu Tivoli® Enterprise Portal.

Rozszerzone możliwości raportowania

Produkt zawiera narzędzie Tivoli Common Reporting (TCR) oraz przykładowe raporty TCR, które oferują użytkownikowi nowe możliwości raportowania.

Większy zasięg

Dodatkowe możliwości w zakresie zbierania danych i generowania raportów można uzyskać przy użyciu takich produktów, jak IBM Tivoli Usage and Accounting Manager.