Nieprzerwana dostępność Db2 for i

IBM Db2 Mirror for i umożliwia zapewnienie nieprzerwanej dostępności aplikacji o newralgicznym znaczeniu. W rozwiązaniu tym docelowy czas przywracania sprawności (RTO — Recovery Time Objective) jest zerowy. Db2 Mirror for i synchronicznie prowadzi zapis lustrzany zmian w bazie danych między dwoma odrębnymi węzłami, korzystając z techniki zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) przez konwergentną sieć Ethernet (RoCE). Aplikacje mogą być wdrażane w trybie aktywny-aktywny albo aktywny-pasywny (z możliwością odczytu z węzła rezerwowego).
IBM Db2 Mirror for i

Nieprzerwana dostępność aplikacji

W tym rozwiązaniu docelowy czas przywracania sprawności (RTO — Recovery Time Objective) jest równy zero, co oznacza nieprzerwaną dostępność aplikacji.

Obsługa różnych topologii

Warstwa aplikacji może być skonfigurowana w modelu aktywny-aktywny i aktywny-pasywny.

Łatwe monitorowanie i zarządzanie

Intuicyjny interfejs GUI pozwala na łatwe monitorowanie rozwiązania Db2 Mirror i zarządzanie nim.