Wyróżnione funkcje

Wyjątkowy mechanizm przetwarzania danych w pamięci operacyjnej

dashDB wykorzystuje IBM BLU Acceleration do przetwarzania danych zorganizowanych kolumnowo w pamięci operacyjnej. Nie jest wymagane wprowadzanie do pamięci całych zestawów danych ani dekompresja — rozwiązanie samo dokonuje preselekcji i pomija zbędne dane.

Wbudowany komponent IBM Netezza Analytics

Mechanizmy IBM Netezza Analytics wbudowano bezpośrednio w rozwiązanie dashDB, dzięki czemu użytkownik może korzystać z różnych algorytmów, w tym regresji liniowej, grupowania (drzewa decyzyjnego, k-średnich) i rozszerzeń geoprzestrzennych zgodnych z Esri.

Zintegrowane tworzenie i wdrażanie za pomocą języka R

dashDB zawiera również zintegrowane środowisko programistyczne RStudio i operujące na bazie danych funkcje języka R. A konsola WWW umożliwia błyskawiczne ładowanie danych i analizy.

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności

Usługa dashDB jest udostępniana na bezpiecznej platformie chmurowej i zgodna z normami HIPPA, ISO i SOC. Ponadto solidne mechanizmy zabezpieczające zapewniają dostępność w środowiskach współdzielonych i obsługujących wiele podmiotów użytkujących.

Migracja, transformacja i ładowanie danych są teraz prostsze

Zarówno w wypadku danych ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych dashDB oferuje różne narzędzia oraz interfejsy API, dzięki którym ładowanie danych jest szybkie i proste. Funkcja automatycznego generowania schematów i ładowania danych jest dostępna dla danych z Twittera, źródeł otwartych i bazy JSON Cloudant. Wystarczy kilka kliknięć, by załadować dane bezpośrednio z pulpitu lub źródeł chmurowych. Bluemix Lift usprawnia migrację danych w środowisku lokalnym, zapewniając szybkie ładowanie danych, a Bluemix Data Connect pozwala dodatkowo przygotować dane i usługi integracyjne.

Analizy można przeprowadzać w bazie lub za pomocą zintegrowanych narzędzi

Dostępne są funkcje środowiska SQL umożliwiające przeprowadzanie analiz bezpośrednio w bazie. Wykorzystanie tych funkcji analitycznych przyspiesza pracę aplikacji w trakcie przetwarzania zapytań analitycznych. Analizy danych można przeprowadzać, korzystając z połączonego z dashDB oprogramowania analitycznego lub uruchamiając w środowisku dashDB skrypty R. Używając Esri ArcGIS for Desktop razem z dashDB, można wykonać analizę i wizualizację danych geoprzestrzennych. Za pomocą skryptów R można w bazie danych dashDB zapisywać i odtwarzać dane.

Dzięki Watson Analytics i dashDB analizy są jeszcze bardziej inteligentne

IBM Watson Analytics to usługa inteligentnej analizy i wizualizacji danych działająca w chmurze, dzięki której każdy może szybko i samodzielnie odnaleźć w danych powtarzające się wzorce i wartościowe informacje. Rozwiązanie prowadzi użytkownika przez proces eksploracji danych, oferując mu narzędzia do wykonywania zautomatyzowanych analiz predykcyjnych i mechanizmy kognitywne, takie jak interakcje w języku naturalnym, dzięki czemu wyniki analiz są zawsze zrozumiałe. Korzystając z dashDB na platformie Bluemix, wystarczy wykonać tylko parę kliknięć, by uzyskać dostęp do rozwiązania Watson Analytics i zwiększyć wartość swoich danych.

Zobacz, jak to działa

Wypróbuj teraz