Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM DB2 pureScale Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM DB2 pureScale zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. Środowisko IBM DB2 pureScale może przyczynić się do ograniczenia ryzyka i kosztu związanego z rozbudową rozproszonej bazy danych, oferując ekstremalną pojemność i przejrzystość z perspektywy aplikacji. Środowisko DB2 pureScale zostało zaprojektowane z myślą o nieprzerwanej dostępności i może z dużym zapasem spełnić wymagania najbardziej rygorystycznych norm branżowych.
IBM Db2 pureScale Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.