Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Data Server Manager pomaga w administrowaniu, monitorowaniu, obsłudze i optymalizacji wydajności baz danych IBM DB2® for Linux, UNIX and Windows oraz środowisk IBM BigInsights® Big SQL i oferuje podobne funkcje dla baz danych IBM DB2 for z/OS® w całym przedsiębiorstwie. Udostępnia administratorom baz danych i innym pracownikom działów IT informacje niezbędne do proaktywnego zarządzania wydajnością i zapobiegania problemom zanim negatywnie odbiją się na działalność biznesowej. Rozwiązanie jest gotowe do uruchomienia w chmurze i może być wdrożone szybko i łatwo. Ponadto jest częścią środowiska zarządzania wspólnego z bazą IBM dashDB™.

Prostsze zarządzanie danymi

Prosta, zunifikowana architektura i zintegrowana konsola WWW, która pomaga w administrowaniu bazami danych całego przedsiębiorstwa i dbaniu o ich stan.

Większa wydajność operacyjna

Skalowalny system zarządzania umożliwia ciągłe egzekwowanie sprawdzonych ustawień konfiguracji, pozwalając na szybsze rozwiązywanie problemów i eliminację przerw w działaniu aplikacji.

Zgodność z warunkami umów SLA

Ogranicza zakłócenia działalności biznesowej dzięki zaawansowanej optymalizacji zapytań. Zapewnia zgodność z obowiązującymi w przedsiębiorstwie zasadami bezpieczeństwa, co umożliwia łatwe dodawanie nowych użytkowników.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM