Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Information_Management/DB2_for_Linux,_UNIX_and_Windows

    Wymagania sprzętowe

    http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038033

    • http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038033