Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM DB2 Advanced Enterprise Server Edition zawiera wszystkie funkcje serwera DB2 i oferuje zaawansowane możliwości zarządzania danymi i przeprowadzania analiz obejmujące zarówno obsługę obciążeń transakcyjnych, jak i hurtowni. Zaawansowane możliwości, takie jak technologia BLU Acceleration, pureScale, pakiet narzędzi, optymalizacja przechowywania danych, zarządzanie obciążeniami, aktywna kompresja i import danych w trybie ciągłym, zapewniają wysoką wydajność, dostępność i niezawodność.

Większa wydajność rozwiązania

Oferuje technologię operowania na danych w pamięci operacyjnej, optymalizację przechowywania danych, zarządzanie obciążeniami, nieprzerwaną dostępność i analizy danych bezpośrednio w bazie, które przyspieszają podejmowanie decyzji.

Nieprzerwana dostępność

Oferuje funkcje zapewniające wysoką dostępność i wspomagające usuwanie skutków awarii, które minimalizują skutki planowanych i nieplanowanych przestojów.

Praca w bezpiecznym środowisku

Przyczynia się do uproszczenia zarządzania korporacyjnymi aplikacjami bazodanowymi i hurtowniami danych, a jednocześnie oferuje skuteczne mechanizmy zabezpieczeń i szyfrowania.