Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

DB2 11 for z/OS to serwer baz danych klasy korporacyjnej do obsługi transakcji i analiz o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Oferuje nieprzerwaną dostępność, skalowalność i wysoki poziom bezpieczeństwa, stwarzając doskonałe warunki do prowadzenia wyrafinowanych analiz biznesowych. Ponadto zapewnia pogłębioną integrację między podsystemem DB2 a platformą System z.

Oszczędność czasu

Uproszczone i szybsze instalowanie aktualizacji radykalnie ogranicza pracochłonność testowania i zmniejsza ryzyko operacyjne, natomiast aktualizacja katalogu DB2 11 może przebiegać nawet 18 razy szybciej niż dotąd.

Niższe koszty

Praktycznie od razu po zainstalowaniu program przynosi oszczędności i wzrost wydajności: do 10% przy przetwarzaniu transakcji OLTP, do 10% przy przetwarzaniu wsadowym i do 40% przy obsłudze zapytań.

Bardziej wartościowe analizy biznesowe

Prezentowany serwer oferuje jakość usług typową dla platformy System z, znajdując zastosowanie przy obsłudze hurtowni danych, analizach i pracy z wielkimi zbiorami danych. Ponadto radykalnie usprawnia analizy danych, jednocześnie obniżając ich koszty, dzięki m.in. funkcjom grupowania i zwijania.