Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Nie, Cloudant automatyzuje proces upakowywania. Klienci korzystający z dedykowanego klastra mogą regulować priorytet upakowywania względem innych operacji na bazie danych. Proces upakowujący nie jest wyeksponowany dla użytkowników końcowych.

Więcej informacji

W kokpicie użytkownika wybierz bazę danych, którą chcesz analizować. Następnie kliknij kartę „stats”. Znajdują się na niej informacje o tej bazie danych, w tym o postępie tworzenia widoku. Przy każdej grupie widoków dostępny jest pasek postępu informujący o liczbie poindeksowanych i pozostałych dokumentów.

Więcej informacji

Tak, korzystając z punktu końcowego _bulk_docs.

Więcej informacji

Uprawnienia dostępu przyznawane są do każdej bazy danych z osobna. Domyślnie wszystkie bazy danych są dostępne tylko dla konta klienta. Klient może nadawać innym osobom uprawnienia do odczytu, zapisu oraz administrowania. Użytkownicy są identyfikowani po nazwie konta Cloudant, klucza API lub należą do grupy „wszyscy pozostali”.

Więcej informacji

Tak. Można odwzorować własną domenę (lub poddomenę) na serwer Cloudant lub ścieżkę na tym serwerze. Odpowiednie ustawienia zawiera sekcja „virtual hosts” u dołu strony z kokpitem.

Więcej informacji

Nie ma gwarancji, że kanał _changes będzie zwracał zmiany w prawidłowej kolejności. Jest to konsekwencją działania w konfiguracji klastrowej i oczekiwanym zachowaniem w środowisku rozproszonym. Co więcej, „numery” kolejne są w istocie łańcuchami generowanymi w bazie Cloudant i nie zaleca się polegania na nich jak na użytecznym źródle informacji.

Więcej informacji

Cloudant rozdziela bazy danych między wiele węzłów. Dzięki temu możliwe jest skalowanie baz danych do wielkości, której nie obsłużyłby jeden serwer. Ponadto kopie dokumentów są rozpraszane między wieloma serwerami, by dane były zawsze dostępne, nawet w razie awarii węzła.

Więcej informacji

Klucze API umożliwiają udostępnianie danych osobom lub aplikacjom bez konieczności tworzenia nowego konta w systemie Cloudant. Klucz API składa się z losowo wygenerowanej nazwy użytkownika i hasła oraz informacji o odpowiednich uprawnieniach dostępu. Wygenerowany klucz API może być używany tak samo, jak zwykłe konto użytkownika.

Więcej informacji