Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cloudant to w pełni zarządzana baza dokumentów JSON dostępna jako usługa (DBaaS) i zoptymalizowana pod kątem dostępności danych, niezawodności i mobilności. Doskonale nadaje się jako zaplecze dla szybko rozwijanych aplikacji mobilnych i WWW. Unikalną cechą bazy Cloudant są jej zaawansowane funkcje indeksowania oraz możliwość aktywnej dystrybucji danych na brzeg sieci, do wielu centrów przetwarzania danych i urządzeń, co zapewnia szybszy dostęp do informacji i większą odporność na awarie. Dzięki takim rozwiązaniom użytkownicy mają dostęp do danych w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Kliknij poniższy odsyłacz Demo, aby odwiedzić Centrum edukacyjne Cloudant i obejrzeć zestaw filmów prezentujących opisywane tutaj rozwiązanie.

Rozproszenie kopii

Działa w dowolnej skali — nonstop — dzięki rozproszeniu odczytów i zapisów w bazach danych na brzegu sieci.

Większa skala, mniej przerw w działaniu

Replikuje i synchronizuje kopie danych (z możliwością odczytu i zapisu) między wieloma centrami przetwarzania danych lub urządzeniami.

Ciągła synchronizacja danych

Aktywnie przekazuje dane na brzeg sieci, by umożliwić Ci działanie na większą skalę i pracę aplikacji klienckich w trybie offline. Korzysta z mechanizmów kontroli dostępu, szyfrowania i tworzenia kopii zapasowych.

Przechowywanie danych o dowolnej strukturze

Automatycznie zapisuje, indeksuje i dystrybuuje samoopisujące się dokumenty JSON (JavaScript Object Notation).

Integracja z innym oprogramowaniem

Umożliwia swobodny wybór platformy: Rackspace, IBM Cloud®, Amazon Web Services (AWS) albo Windows Azure — a nawet zmianę platformy na żądanie.

Najważniejsze cechy

  • Integralność danych dostępnych bez połączenia z siecią
  • Przechowywanie danych geolokalizacyjnych w popularnym formacie GeoJSON
  • Więcej pytań ad hoc do bazy danych
  • Analityka i obsługa hurtowni danych w formacie JSON

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej