Funkcje rozwiązania IBM Data Set Commander for z/OS

Komponent wsadowy

Komponent wsadowy zwiększa funkcjonalność programu IBM IEBCOPY, oferując możliwości pomagające programistom systemów i aplikacji w manipulowaniu partycjonowanymi i sekwencyjnymi zbiorami danych. Pozwala opróżnić i skompresować fizyczny sekwencyjny zbiór danych (PDS lub PDSE), a także usunąć elementy, zmienić ich nazwy lub dodać aliasy. Umożliwia kopiowanie, usuwanie i odzyskiwanie generacji elementów PDSE. Użytkownik może odzyskać usunięte elementy PDS oraz stworzyć lub zaimportować zarządzaną przez rozwiązanie DSC listę tytułów elementów zestawu PDS lub PDSE.

Komponent monitorujący

Komponent monitorujący automatycznie odświeża wpisy w katalogu LLA i obiekty Virtual Lookaside Facility (VLF) zaktualizowanych elementów zarządzanych przez LLA w celu ograniczenia aktywności we/wy. Synchronizuje pamięć podręczną LLA i zaktualizowane wpisy w katalogu podczas uruchamiania narzędzia DSC Monitor i aktywacji grup LLA, a także wyświetla nazwy elementów wpisów w katalogu niezsynchronizowanych z LLA. Komponent monitorujący zawiera interfejs operatorski sterowany menu.

Komponent interaktywny

Komponent interaktywny to zintegrowany interfejs do aplikacji ISPF, który rozbudowuje możliwości najważniejszych funkcji ISPF. Skorzystaj z udoskonalonych poleceń i skrótów, rozwiązań ułatwiających nawigację i zwiększających produktywność, a także list historycznych (ang. History List) do zarządzania niedawno używanymi zbiorami danych i elementami. Z kolei listy obiektów (ang. Object List — OLIST) pomagają zarządzać listami bibliotek według kryteriów selekcji, takich jak m.in. wzorce nazw czy typy obiektów. Ponadto komponent umożliwia wyszukiwanie woluminów, zestawów danych, elementów i tekstu w elementach.

Funkcje kontroli

Funkcje kontroli pozwalają automatycznie generować rekordy System Management Facility (SMF) podczas kopiowania zestawów PDS do zestawów PDS lub sekwencyjnych zbiorów danych do zestawów PDS. Użytkownik może filtrować rekordy SMF, aby zdecydować, które z nich chce śledzić, a których nie.

Obsługa generacji elementów PDSE

Użytkownik wyświetla listę wszystkich generacji elementów, spośród których może wybierać, edytować, kopiować, usuwać i odzyskiwać generacje elementów PDSE. Polecenie CLONE upraszcza konwersję zestawu PDS do PDSE, co pozwala wykorzystać funkcję automatycznego powtórnego wykorzystania przestrzeni przez zestaw PDSE. Rozwiązanie obsługuje także inne udoskonalenia zestawów PDSE w systemie z/OS, takie jak wydajniejsze wykorzystanie przestrzeni i odczytywanie danych, ograniczone zużycie CPU i mniejsze obciążenie we/wy.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM® Data Set Commander for z/OS® działa pod kontrolą systemu z/OS 2.1 lub nowszego (5650-ZOS) bądź we współpracy z nim. Więcej informacji na temat wymienionych programów, które wymagają poprawek PTF, zawiera informator o programie i pakiet Preventative Service Planning (PSP).

    Wymagania sprzętowe

    IBM Data Set Commander for z/OS działa na każdej konfiguracji sprzętowej obsługiwanej przez wymagane programy licencjonowane wymienione w sekcji wymagań programowych.