Wyróżnione funkcje

Sprawdzone procedury

IBM Spectrum Protect eliminuje działania metodą prób i błędów, oferując zweryfikowane i sprawdzone procedury i wskazówki, które pomagają klientom spełniać wymogi umów SLA i osiągać maksymalną wydajność.

Replikacja danych

IBM Spectrum Protect umożliwia replikację danych kopii zapasowych w sposób stopniowy, zgodny z zaplanowanym harmonogramem i dostosowany do potrzeb konkretnego klienta — z jednego serwera IBM Spectrum Protect na inny. Replikacja bazuje na strategiach, dlatego lokalne i zewnętrzne wytyczne dotyczące przechowywania danych mogą się od siebie różnić. Ponadto replikacja może być przeprowadzana przy użyciu zdeduplikowanych danych, co pozwala efektywniej wykorzystać sieć. Można ją także zaplanować i wykonać, gdy przedsiębiorstwo jest względnie mniej obciążone, tak aby ograniczyć jej wpływ na aplikacje produkcyjne.

Wbudowane mechanizmy integracji z chmurą

IBM Spectrum Protect umożliwia w pełni bezpieczne i ekonomiczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze. Pule pamięci masowej kontenera IBM Spectrum Protect umożliwiają przechowywanie danych w zewnętrznej pamięci obiektów i pamięci w chmurze bez dodatkowego sprzętu lub bram. Mechanizm ten współpracuje z popularnymi środowiskami chmury, jak IBM Cloud, IBM Cloud Object Storage, Amazon S3 czy Microsoft Azure Blob. Te pule pamięci masowej obejmują technikę deduplikacji danych podczas zapisu w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni i przepustowości, a także mechanizmy szyfrowania służące do zabezpieczania danych.

Kompleksowa ochrona danych

IBM Spectrum Protect zapewnia zaawansowaną ochronę danych przechowywanych w bieżących i przyszłych środowiskach, takich jak chmura, środowiska zwirtualizowane i zdefiniowane programowo, aplikacje podstawowe czy placówki zamiejscowe. Dane, którymi zarządza rozwiązanie IBM Spectrum Protect, są replikowane do bezpiecznych, zdalnych ośrodków odtwarzania. Umożliwia to ich odzyskiwanie w sposób szybki i elastyczny z głównych i zdalnych ośrodków, co pomaga przywracać pojedyncze elementy, złożone systemy bądź całe centra przetwarzania danych.

Integracja z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect Plus

IBM Spectrum Protect współpracuje z IBM Spectrum Protect Plus, nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie ochrony danych przeznaczonym dla wirtualnych środowisk plików, baz danych i aplikacji. Można je łatwo wdrożyć jako dedykowane urządzenie wirtualne, które upraszcza odzyskiwanie i replikację danych oraz ich przenoszenie do środowisk wielochmurowych, lub narządzie do zarządzania kopiami danych w takich zastosowaniach, jak między innymi tworzenie i eksploatacja oprogramowania, analizy lub sprawozdawczość.

Automatyzacja cyklu życia danych

Zestawy do przechowywania automatyzują cykl życia danych za pośrednictwem elastycznych reguł, które wykorzystują istniejące dane operacyjne tak, by spełniać wymogi w zakresie długoterminowego przechowywania. Eliminuje to konieczność wczytywania dodatkowych kopii.

Wykrywanie oprogramowania wymuszającego okup (ransomware)

IBM Spectrum Protect oferuje powiadomienia z zakresu bezpieczeństwa, które informują o potencjalnych atakach ransomware. Po przeprowadzonych przez klienta sesjach tworzenia kopii zapasowych następuje analiza statystyk pod kątem zainfekowania oprogramowaniem wymuszającym okup. O ich ewentualnym wykryciu powiadamiani są administratorzy, a w Centrum operacyjnym wyświetla się ostrzeżenie.

Światowa sieć partnerów handlowych

Współpraca z Partnerami Handlowymi IBM zapewnia dostęp do technologii, usług i sprawdzonych praktyk, dzięki którym wdrożenie zakończy się sukcesem. Partnerzy oferują skalowalne rozwiązanie utrzymujące wysoki poziom wydajności, efektywności i prostoty zarządzania w miarę przyrostu danych. Odwiedź stronę PartnerWorld i przeszukaj naszą bazę danych, aby znaleźć pobliskiego partnera handlowego.

Pakiety rozwiązań

Rozwiązania IBM Spectrum Protect Suite i IBM Spectrum Storage Suite pozwalają zabezpieczyć wiele różnych obciążeń. Dostępne w elastycznych modelach licencjonowania i cen.

Zobacz także

IBM Spectrum Storage Suite

Zarządzanie danymi z pakietem produktów pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Protect Plus

Hybrydowe podejście wielochmurowe do nowoczesnej ochrony danych

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Scale

Zaawansowane zarządzanie przechowywaniem danych nieustrukturyzowanych

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok