Oferuje zaawansowane mechanizmy szyfrowania i deszyfrowania danych

IBM Guardium Data Encryption for Db2 and IMS Databases umożliwia szyfrowanie danych w systemach Db2 for IBM z/OS i IMS. Rozwiązanie to wykorzystuje sprzęt kryptograficzny IBM System z do ochrony newralgicznych danych na poziomie wierszy w bazach Db2 i na poziomie segmentów w systemie IMS. Guardium Data Encryption oferuje zaawansowane funkcje szyfrowania i deszyfrowania, chroniąc bezpieczeństwo danych i prywatność, jedynie w minimalnym stopniu wpływając na wydajność systemów. Interfejs frontowy i sterowniki obsługi wyjścia dla mechanizmu Interactive System Productivity Facility (ISPF) optymalizują wydajność oraz funkcje szyfrowania i kompresji.

Zaawansowane szyfrowanie i deszyfrowanie danych

Udostępnia procedury edycji Db2 i procedury obsługi wyjścia IMS korzystające z mechanizmu z/OS Integrated Cryptographic Service Facility w celu ochrony newralgicznych danych na nośnikach pamięci masowej.

Udostępnia interfejs frontowy ISPF

Umożliwia tworzenie i dostosowywanie procesów szyfrowania, kompresji zewnętrznej i sterowników obsługi wyjścia. Pozwala na kompresję i szyfrowanie w tym samym punkcie wyjścia, co pozwala uniknąć modyfikowania dotychczas używanych funkcji kompresji.

Ogranicza koszty

Umożliwia szybszą implementację za pomocą standardowych procedur obsługi wyjścia Db2 i IMS w trakcie ponownego ładowania danych.

Bezpieczne korzystanie z sieci pamięci masowych

Umożliwia bezpieczne korzystanie z sieci pamięci masowych, spełniając jednocześnie wymagania wynikające z międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Przezroczyste procedury szyfrowania

Udostępnia procedury szyfrowania, które są przezroczyste dla aplikacji uzyskujących dostęp do baz danych i nie wymagają zmian w aplikacjach. Umożliwia określanie kluczy szyfrowania.