Wyróżnione funkcje

Uzyskiwanie dostępu do danych

Dostęp do danych tam, gdzie są przechowywane, dzięki niezawodnej łączności z najczęściej wykorzystywanymi w branży źródłami danych. Już dziś dostępnych jest ponad 20 konektorów pozwalających bez trudu sięgnąć po te dane, które akurat są potrzebne.

Scalanie danych

Dostęp do danych przechowywanych w dowolnym z obsługiwanych źródeł, a następnie ich integracja w celu utworzenia plików/tabel niezbędnych do zadań analitycznych.

Kształtowanie nieprzetworzonych danych

Odfiltrowywanie wartości i kolumn z surowych danych źródłowych, sortowanie, usuwanie duplikatów i odkrywanie realnej jakości danych dzięki standaryzowanym parametrom.

Stuknij w wiele źródeł danych

Niezależnie od tego, czy są to bazy danych, aplikacje czy różne platformy chmurowe, szybciej generują przydatne informacje i tworzą świetne aplikacje.