Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie Customer Insight for Communication Service Providers to zaawansowana aplikacja przekształcająca nieprzefiltrowane dane sieciowe w zdefiniowane i praktycznie użyteczne dane o klientach. Opracowane dane pomagają szybciej osiągnąć zyski dzięki zastosowaniu specjalnych, dostosowanych do klientów narzędzi do pomiaru wskaźnika NPS i odejść, profilowania klientów oraz mierzenia ich zaangażowania.
IBM Customer Insight for Communication Service Providers

Ograniczenie odejść abonentów

Analizy zachowań klientów i interakcji z nimi w połączeniu z profilowaniem abonentów na podstawie wartości wskaźnika skłonności do odejścia. Uwzględniają wskaźniki skłonności do odejścia, przewidywanych dat odejścia oraz utrzymania klientów.

Wyższy poziom zadowolenia klienta

Korelacja wskaźnika promotorów netto (NPS) z danymi o zachowaniach i klientów i jakością ich obsługi. Rozpoznawanie promotorów i krytyków marki, a także analizy poszczególnych czynników.

Większe korzyści marketingowe

Wartościowa segmentacja klientów oparta na ich działaniach, zachowaniach i spędzonym przez nich czasie uzyskana dzięki analizom aktualności, częstotliwości i uśrednionych wartości zainteresowania.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM