Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Ubezpieczyciele mogą analizować dane behawioralne dotyczące ubezpieczonych pozyskane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. Produkt jest konfigurowalnym rozwiązaniem analitycznym oferującym wszechstronne modele predykcyjne, a do tego wstępnie skonfigurowane kokpity i fabrycznie zdefiniowane segmenty klientów bazujące na przeprowadzonych przez nas na szeroką skalę badaniach obejmujących ubezpieczonych. Firmy ubezpieczeniowe mogą także przesyłać własne predefiniowane segmenty. Rozwiązanie pozwala osobom decyzyjnym spersonalizować dane, a następnie błyskawicznie podjąć decyzje na podstawie wyników.

Lepsze zrozumienie klientów

Oparta na analizie zachowań segmentacja klientów pozwala dostrzec ewentualne szanse i zagrożenia. Z kolei doprecyzowana segmentacja umożliwia pogłębioną personalizację ofert i interakcji.

Większe korzyści biznesowe

Wyższa rentowność przedsiębiorstwa dzięki budowie zaawansowanego modelu analiz danych o ubezpieczonych. Z tym oprogramowaniem każdy pracownik i współpracownik będzie podejmować w kluczowych momentach trafne decyzje dotyczące ubezpieczonych

Optymalizacja wskaźników utrzymania klienta

Wskazywanie działań przeciwdziałających rezygnacji klientów w kluczowych punktach interakcji, a także możliwość dostosowywania kanału, w którym podejmowane są inicjatywy na rzecz utrzymania klienta, pod kątem poszczególnych ubezpieczonych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM