Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cúram Social Program Management Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM Cúram Social Program Management zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. Cúram Social Program Management Platform w ramach dynamicznie konfigurowalnej architektury udostępnia gotowe komponenty programów opieki medycznej i społecznej: procesy biznesowe, zestawy narzędzi i interfejsy. Cúram Social Program Management Platform pomaga instytucjom pomocy społecznej i opieki medycznej w efektywnej realizacji świadczeń na rzecz obywateli, umożliwia zaspokojenie rosnących potrzeb społecznych i pomaga w optymalizacji kosztów działalności.
IBM Curam Social Program Management Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla aplikacji.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.