Najważniejsze cechy rozwiązania CTERA

Zintegrowane rozwiązanie IBM

Rozwiązanie łączące platformy IBM Cloud Object Storage i CTERA można zakupić bezpośrednio od IBM lub Partnera Handlowego IBM. W ten sam sposób można też uzyskać wsparcie dla tego produktu. Został on w pełni przetestowany i zweryfikowany przez IBM i stanowi część naszej oferty zweryfikowanych rozwiązań.

Łatwe skalowanie plikowej pamięci masowej przy użyciu IBM Cloud Object Storage

IBM COS stanowi bazową warstwę pamięci masowej rozwiązania CTERA, sprawiając że charakteryzuje się ono bezpośrednią skalowalnością i łatwością rozbudowy.

Bezpieczne współużytkowanie firmowych plików

CTERA zapewnia firmie bardzo bezpieczne rozwiązanie do synchronizacji i udostępniania plików korporacyjnych (Enterprise File Synchronization and Sharing — EFSS), które pozwala na znaczące zwiększenie efektywności operacyjnej i lepszą ochronę wrażliwych danych przedsiębiorstwa. Rozwiązanie EFSS oferuje również kompleksowy zestaw zabezpieczeń, które umożliwiają administratorom i zespołom IT nadzorowanie udostępniania i współużytkowania danych, podczas gdy prywatne klucze szyfrowania pozwalają na zachowanie kontroli nad własną treścią.

Zdalna ochrona danych plików i tworzenie ich kopii zapasowych

Rozwiązanie CTERA do ochrony danych na serwerze w chmurze stanowi niezależną od dostawcy chmury platformę, która zabezpiecza dane i tworzy ich kopie zapasowe w chmurze lub między chmurami. Ta skalowalna, obsługująca wiele podmiotów użytkujących platforma lepiej odpowiada współczesnym potrzebom biznesowym i umożliwia bardziej szczegółową ochronę danych oraz ich szybsze odzyskiwanie z chmury. Architektura szyfrowania i tworzenia kopii zapasowej u źródła oznacza, że dane są kompleksowo chronione i efektywniej kopiowane.

Sprawniejsze udostępnianie plików między ośrodkami

Dysk w chmurze i plikowa pamięć masowa z infrastrukturą wirtualnej stacji roboczej, łączą organizację z wybraną infrastrukturą chmury, eliminując potrzebę korzystania z serwerów plików i biurowej sieciowej pamięci masowej (NAS). Twój zespół może przechowywać i synchronizować informacje z całej firmy, używając do tego chmury prywatnej, wirtualnej chmury prywatnej lub chmury publicznej, i zarządzać dostępem, urządzeniami i wydajnością z poziomu centralnego panelu kontrolnego, co pozwala obniżyć koszty i zredukować liczbę wizyt w terenie.

Zdalna obsługa wielu ośrodków

Rozwiązanie CTERA jest w stanie korzystać z wszystkich możliwości platformy IBM COS i systemu pamięci masowej, który jest zdolny do obsługi kilku ośrodków, a po skonfigurowaniu pod kątem wielu ośrodków może działać jeszcze sprawniej.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage zostało zatwierdzone jako pamięć masowa dla platformy CTERA i może działać w wielu lokalizacjach korzystających z pamięci masowej z jednego lub wielu ośrodków, a nawet z chmury IBM Cloud.

  Wymagania sprzętowe

  Wymagania techniczne zależą od wybranej konfiguracji.

   Zobacz także

   IBM Cloud Object Storage

   IBM Cloud Object Storage to czołowa w branży, ekonomiczna pamięć masowa zdefiniowana programowo stworzona do działania w hiperskali. Obsługuje dane znajdujące się w środowiskach brzegowych, w podstawowym centrum przetwarzania danych oraz w chmurze prywatnej lub publicznej. Jest wykorzystywana przez klientów na całym świecie na potrzeby modernizacji infrastruktury pod kątem sztucznej inteligencji, analiz, internetu rzeczy, repozytoriów wideo i obrazów oraz przechowywania danych w chmurze, na przykład przez dostawców usług, a także jako dodatkowa pamięć masowa w przedsiębiorstwie. Dzięki najnowszym udoskonaleniom klienci mogą obniżyć koszty związane z pamięcią masową nawet o 12%, korzystając z nowych napędów SMR o pojemności 18 TB, i zwiększyć przepustowość do 55 GB/s w przypadku klastra z 12 węzłami.Klienci mogą zabezpieczać dane przy użyciu naszych mechanizmów ochrony danych lokalnych i rozproszonych geograficznie, których poziom można swobodnie dostosowywać do wymagających jezior danych i potrzeb dużych obciążeń. Nowa programowa brama dostępu do plików bezproblemowo współpracuje z dowolnym systemem plików w środowiskach Windows i Linux za pośrednictwem protokołu SMB lub NFS.

   Dowiedz się więcej

   IBM Cloud Object Storage: Public

   IBM Cloud® Object Storage to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Jest ono powszechnie wykorzystywane do archiwizowania danych i tworzenia ich kopii zapasowych, obsługi aplikacji mobilnych i WWW, a także jako skalowalna, trwała pamięć masowa do zastosowań analitycznych. Dzięki elastycznym warstwom klas pamięci masowej i archiwizacji opartej na wykorzystaniu strategii użytkownik może skutecznie zarządzać danymi i zyskać potrzebny dostęp do danych. Wbudowana technologia szybkiego przesyłu danych IBM Aspera® ułatwia transfer danych do i z rozwiązania IBM Cloud Object Storage, a funkcja odpytywania danych w miejscu ich przechowywania pozwala na przeprowadzanie analiz bezpośrednio na danych.

   Dowiedz się więcej

   Kup teraz i postaw pierwszy krok