Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych narzędzi analitycznych i wielkich zbiorów danych oferowanych przez IBM w ramach rozwiązania Counter Financial Crimes Management banki mogą skutecznie powstrzymywać oszustwa, zapobiegać im i przechwytywać dotyczące ich informacje we wszystkich kanałach. A to za sprawą udoskonalonych procesów wykrywania, poszerzenia obszaru obserwacji w obrębie instytucji i skrócenia czasu prowadzenia dochodzeń w celu spełnienia obowiązującym norm i przepisów.

Ograniczenie liczby fałszywych alarmów

Udoskonalone doświadczenie klienta dzięki niższej liczbie fałszywych alarmów, eliminacji niedogodności towarzyszących najlepszym klientom i całkowitemu powstrzymaniu oszustów.

Ograniczenie strat i kosztów eksploatacyjnych

Zapobieganie oszustwom, zanim dojdzie do strat finansowych.

Większa produktywność

Zwiększa wydajność i skuteczność pracy analityków i śledczych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM