Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Content Navigator Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM Content Navigator zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. IBM Content Navigator jest klientem WWW, który udostępnia użytkownikom konsolę do pracy z treścią pochodzącą z wielu serwerów treści. Ponadto IBM Content Navigator umożliwia użytkownikom tworzenie własnych widoków treści na kliencie WWW poprzez tworzenie obszarów zespołów. W obszarach takich wyeksponowane są najistotniejsze dokumenty, foldery i wyszukiwania potrzebne zespołom do realizacji zadań.
IBM Content Navigator Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla aplikacji.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.