Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Content Foundation on Cloud stwarza organizacjom warunki do szybkiego wdrożenia rozbudowanych funkcji zarządzania treścią i udostępnienia ich użytkownikom. IBM Content Foundation wykorzystuje platformę treści i procesów FileNet oraz interfejs użytkownika IBM Content Navigator. To rozwiązanie chmurowe można wykorzystać do różnych zastosowań, między innymi do zespołowego zarządzania dokumentami, obrazowania, zarządzania treściami społecznościowymi i archiwizacji. Oferuje ono także platformę do opracowywania własnych rozwiązań zarządzania treścią (ECM) w chmurze.

Elastyczne i ekonomiczne wdrożenie

Miesięczna subskrypcja obejmująca komplet oprogramowania, składników infrastrukturalnych i usług zarządzania, pod względem funkcjonalnym równoważna lokalnej instalacji oprogramowania IBM Content Foundation i oferująca dodatkowe możliwości.

Bezpieczna infrastruktura

Infrastruktura dla jednego podmiotu użytkującego zrealizowana w dwóch centrach przetwarzania danych dla zapewnienia wysokiej dostępności i gotowości na wypadek poważnej awarii lub katastrofy.

Dostęp w dowolnym czasie z dowolnego miejsca

IBM Content Navigator (ICN) zapewnia dostęp z sieci WWW i urządzeń mobilnych do treści na platformie IBM Content Foundation on Cloud; ICN może także pełnić funkcję platformy do realizacji interfejsów użytkownika dostosowanych do potrzeb organizacji.

Tworzenie aplikacji niestandardowych

Rozwiązanie można zaadaptować do szczególnych potrzeb biznesowych organizacji.

Zaawansowane zarządzanie dokumentami

Zaawansowane metadane, adnotacje, maskowanie, klasyfikacja i przechowywanie dokumentów, precyzyjnie konfigurowane zabezpieczenia, wyszukiwanie treści na podstawie właściwości, wyszukiwanie w wielu repozytoriach.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM