Cechy i funkcje rozwiązania IBM Tivoli Composite App Mgr for App Diagnostics

Wykrywanie problemów zanim staną się odczuwalne dla użytkowników

Udostępnia zintegrowane narzędzia do zarządzania infrastrukturą WWW i korporacyjną. Pomaga w utrzymaniu dostępności i wymaganej wydajności systemów biznesowych działających w modelu „na żądanie”. Wspomaga zarządzanie zarówno środowiskami rozproszonymi, jak i IBM® z/OS®. Umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów z architekturą Java® EE w celu utrzymania wysokich wskaźników dostępności i reaktywności. Generuje raporty obrazujące trendy wydajności na poziomie aplikacji, transakcji i serwera.

Sprawne zarządzanie aplikacjami w całym cyklu życia

Koreluje pogłębione dane wydajnościowe zebrane z wielu środowisk oprogramowania pośredniego, w tym Java EE, IBM CICS®, IBM IMS™ oraz IBM WebSphere® Portal. Pomaga w ten sposób zespołowi IT w precyzyjnej lokalizacji wąskich gardeł w kodzie aplikacji minimalnym nakładem pracy. Dynamicznie reguluje głębokość monitorowania transakcji. Oprócz tego umożliwia zdefiniowanie harmonogramów zmiany poziomów monitorowania lub przełączanie się na głębszy poziom, gdy konieczna jest dodatkowa analiza.

Monitorowanie i optymalizacja wydajności we wszystkich podsystemach

Zautomatyzowane centrum obsługi problemów pomaga w wykrywaniu i eliminowaniu problemów z wydajnością zarówno w środowiskach produkcyjnych, jak i testowych. Umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu dostępności, wydajności i reaktywności poprzez kojarzenie i profilowanie transakcji w celu określenia miejsc i przyczyn awarii aplikacji. Pomaga w analizowaniu schematów i trendów w wykorzystaniu zasobów na podstawie danych historycznych i planowaniu rozwoju środowiska. Szczegółowo analizuje wydajność zapytań SQL, umożliwiając w ten sposób rozpoznanie potencjalnych wąskich gardeł i wspólne z administratorem bazy danych optymalizowanie wywołań SQL.

Wykrywanie i analizowanie przecieków pamięci

Używając trendów wykorzystania pamięci i porównując metryki, pomaga w optymalizacji parametrów zarządzania pamięcią w maszynie JVM, a także w wykrywaniu przecieków pamięci, sytuacji wymagających czyszczenia pamięci oraz rywalizacji o blokady. Analiza sterty pomaga w wykrywaniu klas powodujących przecieki pamięci, ułatwiając w ten sposób programistom poprawianie wadliwego kodu. Oprogramowanie podaje numer wiersza w kodzie, precyzyjnie wskazując instrukcje odpowiedzialne za przeciek pamięci w podejrzanych klasach i metodach. Ułatwia w ten sposób ustalenie zależności między odwołaniami do obiektów na stercie a nazwami klas.

Widok wszystkich realizowanych transakcji Java EE

W czasie bliskim rzeczywistemu pozwala śledzić wszystkie realizowane transakcje Java EE — w tym transakcje złożone przechodzące przez maszyny JVM do podsystemów CICS i IMS. W czasie bliskim rzeczywistemu generuje zrzuty stosów i zapisy wątków Java. Umożliwia porównywanie kluczowych metryk systemu i maszyny JVM z systemów działających i niedziałających w celu ujawnienia różnic mogących stanowić przyczynę problemów.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługiwane są następujące systemy operacyjne: IBM AIX®, HP-UX, Sun Solaris, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows®, IBM i5/OS® i z/OS.

    Wymagania sprzętowe

    Nie określono żadnych wymagań sprzętowych dla tego produktu.