Co to rozwiązanie może zmienić w Twojej firmie

IBM® Tivoli® Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS® pomaga w kontrolowaniu i monitorowaniu poprawności działania aplikacji WWW i serwerów. Dostarcza pogłębionych informacji diagnostycznych dotyczących konkretnych żądań kierowanych do aplikacji i umożliwia określenie podstawowej przyczyny ewentualnego problemu. Produkt stwarza warunki do spójnego zarządzania aplikacjami złożonymi w kompletnych środowiskach aplikacyjnych Java® EE. Możliwe jest definiowanie alertów ujawniających potencjalnie problematyczne sytuacje zanim jeszcze staną się odczuwalne dla użytkowników. Pomaga w szybszym eliminowaniu błędów, ogranicza koszty związane z przestojami i przyczynia się do zwiększenia poziomu zadowolenia klientów.

Usuwanie problemów nim staną się odczuwalne dla użytkowników

Oprogramowanie umożliwia precyzyjne lokalizowanie przyczyn wąskich gardeł lub innych defektów w kodzie aplikacji, zasobach serwera bądź strukturze zależności między systemami zewnętrznymi.

Uproszczenie zarządzania cyklem życia aplikacji

Monitorowanie nowo wdrożonych aplikacji można rozpocząć, gdy tylko staną się aktywne, bez modyfikowania ich kodu.

Zarządzanie wydajnością we wszystkich podsystemach

Narzędzia diagnostyczne, raportujące, analityczne i wspomagające rozwiązywanie problemów umożliwiają zaawansowane zarządzanie aplikacjami i ich monitorowanie.

Wykrywanie i analizowanie przecieków pamięci

Zaawansowane mechanizmy diagnostyczne wykrywają i eliminują przecieki pamięci w aplikacjach Java

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Tivoli Composite App Mgr for App Diagnostics

  • Wykrywanie problemów zanim staną się odczuwalne dla użytkowników
  • Sprawne zarządzanie aplikacjami w całym cyklu życia
  • Monitorowanie i optymalizacja wydajności we wszystkich podsystemach
  • Wykrywanie i analizowanie przecieków pamięci
  • Widok wszystkich realizowanych transakcji Java EE