Wyróżnione funkcje

Utwórz wdrożenie MongoDB

Niniejsze wideo prezentuje, jak szybko rozpocząć pracę, tworząc wdrożenie MongoDB za pomocą Compose.

Dodaj bazę danych i dokumenty

Niniejsze wideo prezentuje, jak dodać bazę danych i kilka dokumentów do istniejącego wdrożenia MongoDB za pomocą Compose.

Utwórz i odtwórz kopię zapasową bazy danych

Niniejsze wideo prezentuje, jak w dowolnej chwili utworzyć i odtworzyć kopię zapasową wdrożenia, korzystając z istniejącej kopii zapasowej.

Wykorzystaj dodatki

Zobacz, jak wykorzystywać dodatki takie jak New Relic, Syslog-NG i dostęp do zbiorów Oplog w zależności od typu bazy danych wykorzystywanej przez wdrożenie utworzone za pomocą Compose.