Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Compose oferuje pełny zestaw funkcji MongoDB, najpopularniejszej na świecie bazy danych NoSQL, a przy tym zapewnia dużą skalowalność i eliminuje typowe uciążliwości związane z zarządzaniem bazami danych. Compose sprawia, że baza MongoDB jest jeszcze lepsza, wyposażając ją w intuicyjny system automatycznie skalowanego wdrażania.

Rozproszenie kopii

Działa w dowolnej skali — nonstop — dzięki rozproszeniu odczytów i zapisów w bazach danych na brzegu sieci.

Większa skala, mniej przerw w działaniu

Replikuje i synchronizuje kopie danych (z możliwością odczytu i zapisu) między wieloma centrami przetwarzania danych lub urządzeniami.

Zarządzanie bazą danych

Bazy danych można wdrażać w tym samym centrum danych, co aplikacje. Każde wdrożenie obejmuje wielowęzłowy klaster zapewniający niezawodność, automatyczne przełączanie awaryjne i zarządzane usuwanie skutków katastrof.

Najważniejsze cechy

Wdrożenia baz danych gotowe do użytku produkcyjnego

Twoje ulubione bazy danych — superszybkie, gotowe do produkcji i w pełni zarządzane. Compose umożliwia szybkie wdrożenie jednej lub wielu baz danych na w pełni zarządzanych serwerach w chmurze lub na Twoich własnych maszynach.

Wdrożenia baz danych gotowe do użytku produkcyjnego

Twoje ulubione bazy danych — superszybkie, gotowe do produkcji i w pełni zarządzane. Compose umożliwia szybkie wdrożenie jednej lub wielu baz danych na w pełni zarządzanych serwerach w chmurze lub na Twoich własnych maszynach.

Bezproblemowe skalowanie

Nawet gdy Twoich danych przybywa, możesz poświęcać więcej czasu na rozwój aplikacji, a mniej na planowanie mocy obliczeniowej i pojemności. Tak właśnie powinna działać każda baza danych.

Bezproblemowe skalowanie

Nawet gdy Twoich danych przybywa, możesz poświęcać więcej czasu na rozwój aplikacji, a mniej na planowanie mocy obliczeniowej i pojemności. Tak właśnie powinna działać każda baza danych.

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej