Wyróżnione funkcje

Niższe koszty

Wykorzystując wspólny potencjał produktów zSecure™ Alert, zSecure Verifier i zSecure Audit, zSecure Compliance and Auditing ogranicza koszty nieudanych audytów oraz zbierania — z wielu różnych programów — informacji o zdarzeniach i danych dotyczących spełnienia wymagań.

Uproszczone analizy na potrzeby audytów

Produkt umożliwia automatyzację i adaptację raportowania na potrzeby audytów i zapewnienia zgodności z wymaganiami formalnymi. Wspomaga też analizy istotne dla zapewnienia powtarzalnej i prawidłowej sprawozdawczości. Funkcja zapisu kontrolnego komend (Command Audit Trail) rejestruje zmiany dokonywane w profilach zapisanych w bazie danych IBM® Resource Access Control Facility (RACF®).

Proaktywne wykrywanie słabości zabezpieczeń

Minimalizuje ryzyko kosztownych naruszeń zabezpieczeń, wykrywając ich słabości. W czasie bliskim rzeczywistemu generuje alerty, przyczyniając się do eliminacji przestojów. Ogranicza ryzyko i poziom narażenia, automatyzując ciągłe monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w środowisku mainframe. Monitoruje użytkowników uprzywilejowanych, aby wykrywać naruszenia zasad bezpieczeństwa i nadużycia.

Elastyczne, konfigurowalne raporty

Umożliwia dostosowanie raportów dotyczących audytów i przestrzegania zasad do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Może zapobiegać wykonywaniu komend RACF niezgodnych ze strategią bezpieczeństwa, aby ograniczyć liczbę błędów i naruszeń.

Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych

W wersji 2.2.1 nie obowiązuje 2-gigabajtowy limit pamięci, dlatego możliwe jest przetwarzanie większej ilości danych. Należy zwrócić uwagę, że możliwość korzystania z większej ilości pamięci wirtualnej może wpłynąć na stronicowanie i zapotrzebowanie na pamięć rzeczywistą. Ponadto zwalnia pamięć poniżej limitu 2 GB dla innych programów. W modelach z196 i wyższych adresowanie 64-bitowe jest aktywowane automatycznie, a opcjonalnie możliwy jest powrót do adresowania 31-bitowego. Można wybrać program do uruchomienia w drugim panelu opcji menu SE.0 (SETUP RUN).