zSecure upraszcza administrację i automatyzuje zapewnienie zgodności

IBM® Security zSecure™ Compliance and Administration upraszcza administrowanie zabezpieczeniami IBM Resource Access Control Facility® (RACF). Rozwiązanie to jest pakietem obejmującym kilka produktów z rodziny zSecure, które mierzą i weryfikują skuteczność mechanizmów kontrolnych w oparciu o strategie i normy. Oferuje m.in. zautomatyzowaną analizę zdarzeń, alerty i raporty. Zapewnia personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo dostęp do narzędzi potrzebnych, by mierzyć i weryfikować skuteczność konfiguracji zabezpieczeń i strategii bezpieczeństwa w środowisku mainframe. Jednocześnie przyczynia się do ograniczenia ryzyka, pomaga zachować zgodność z wymaganiami formalnymi, automatyzuje zadania i ogólnie usprawnia zarządzanie zabezpieczeniami oraz podnosi produktywność pracy.
IBM Security zSecure Compliance Administration

Zachowanie zgodności z wymaganiami

Program działa w kontekście całego ogólnokorporacyjnego spektrum działań kontrolnych i zmierzających do zachowania zgodności z wymaganiami formalnymi. Egzekwuje strategie i standardy bezpieczeństwa w środowisku mainframe, by pomóc w spełnieniu tych wymagań.

Niższe koszty dzięki automatyzacji

Wspomaga audyty zautomatyzowanymi analizami, wykrywaniem zagrożeń i konfigurowalnymi raportami. Automatyzuje zadania administracyjne, przyczyniając się do wzrostu efektywności i ograniczenia kosztów.

Uproszczone administrowanie

Produkt upraszcza administrowanie podsystemem RACF. Umożliwia zakładanie kont użytkowników, resetowanie haseł i zarządzanie dostępem do zasobów. Personel ma do dyspozycji interfejs działający w środowisku Microsoft Windows.

Najważniejsze cechy

  • Odpowiedź na wymagania branżowe i prawne
  • Automatyzacja kontroli i sprawozdawczości
  • Udoskonalona obsługa baz danych IBM RACF
  • Analiza zdarzeń istotnych dla bezpieczeństwa
  • Integracja z popularnymi systemami IBM
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych