Cechy i zalety rozwiązania Compiler and Library for REXX on IBM Z

Dlaczego warto wybrać IBM REXX?

REXX™ zdecydowanie ułatwia i usprawnia prace programistyczne, dzięki czemu stanowi idealny język zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących programistów.

Zaawansowane połączenie kompilatora i biblioteki

Kompilator tłumaczy kod źródłowy w języku REXX i przekształca je w skompilowane programy, a biblioteka wykonawcza zawiera procedury przez nie wywoływane. Kompilator i biblioteka stanowią zintegrowane rozwiązanie sprzyjające efektywnemu zarządzaniu systemami i większej elastyczności. Ponadto umożliwiają wykrywanie błędów i dostarczają niezbędnych informacji podczas debugowania.

Obsługa wielu środowisk

Kompilator, biblioteka i skompilowane programy działają na platformie z/OS® w środowisku TSO/E oraz w systemie CMS na platformie z/VM®.

Pakiet Alternate Library do dystrybucji oprogramowania

Dostępny do pobrania pakiet Alternate Library pozwala użytkownikom nieposiadającym zainstalowanej biblioteki Library for REXX on IBM Z® użytkować skompilowane programy REXX. Zawiera procesor języka, który przekształca skompilowane programy i uruchamia je za pomocą interpretera REXX dostarczanego w ramach systemów operacyjnych z/OS i z/VM. Producenci oprogramowania mogą bezpłatnie dystrybuować pakiet Alternate Library wraz ze skompilowanymi programami REXX (odsyłacze do pobrania znajdują się na karcie Zasoby).

Dodatkowo — REXX for VSE

Oprócz standardowego jądra kompilator REXX/VSE zapewnia zależne od systemu VSE polecenia i funkcje pozwalające wykorzystać język REXX do wszelkich celów związanych z zarządzaniem systemami.

Elastyczne opcje licencjonowania

Dostępne są osobne licencje na rozwiązania Compiler for REXX on IBM Z, Library for REXX on IBM Z oraz Alternate Library for REXX on IBM Z (do pobrania bezpłatnie). . Ponadto składnik z/OS pakietu Alternate Library for REXX on IBM Z jest dostępny bezpośrednio w systemie z/OS. Pakiet Alternate Library for REXX on IBM Z dla systemu z/OS nie wymaga osobnej licencji.