Wyróżnione funkcje

Spersonalizowany, interaktywny intranet

Narzędzia społecznościowe i rozwiązania do pracy grupowej w sieci pozwalają na dostarczanie pracownikom ukierunkowanych i dynamicznie wybieranych treści, umożliwiając szybszą i lepiej spersonalizowaną komunikację WWW. Dzięki dostępowi do zintegrowanych usług WWW firmowy intranet jest łatwy do zrozumienia i obsługi. Oprócz tego pracownicy mają bezpieczny dostęp do informacji i aplikacji zarówno w środowisku lokalnym, jak i przez urządzenia mobilne.

Zintegrowana obsługa i analiza treści

Dostarczanie pracownikom aktualnych i ważnych informacji za pomocą współużytkowanych dokumentów i bibliotek treści. Pozwala użytkownikom biznesowym na intuicyjne tworzenie i publikowanie treści WWW, umożliwiając jednoczesną ocenę informacji bez opuszczania aktualnie wyświetlanej strony intranetu. To rozwiązanie umożliwia też analizę interakcji pracowników, trendów i aktywności użytkowników w celu oceny i ulepszenia otoczenia cyfrowego.

Programowanie dla sieci WWW

Wykorzystanie usług portalowych bazujące na kryteriach opartych na rolach umożliwia agregowanie wybranych aplikacji i treści. Oprócz tego możesz zintegrować ze swoim intranetem formularze elektroniczne, które zautomatyzują oparte na formularzach procesy, prowadząc do zwiększenie efektywności pracowników i szybkości ich reakcji. To rozwiązanie może udostępniać oparte na standardach aplikacje wyposażone w intuicyjne, interaktywne interfejsy.

Bezpieczna implementacja serwisu WWW

Możesz zbudować pojedyncze, zintegrowane środowisko interakcji z pracownikami dostępne na różnych platformach i urządzeniach, które umożliwi współpracę w różnych lokalizacjach i na różnych urządzeniach. Rozwiązanie pozwala na ponowne wykorzystanie istniejącego oprogramowania lub komponentów i udostępnia przykładowe szablony serwisów intranetowych umożliwiające szybszą implementację. Dodatkowo możesz też chronić swój serwis za pomocą różnych zabezpieczeń, łącząc różne rozwiązania do uwierzytelniania, autoryzacji i pojedynczego logowania użytkowników.

Znaczniki i szablony

Znaczniki ułatwiają wyszukiwanie problemów, specjalistów, projektów i innych treści. Gotowe szablony ułatwiają użytkownikom szybkie zbieranie i przedstawianie pomysłów oraz tworzenie, modyfikowanie i publikowanie treści.

Spersonalizowane platforma interakcji z pracownikami

Złożone, oparte na rolach kokpity i karty wyników ułatwiają definiowanie celów i udostępnianie metryk w czasie niemal rzeczywistym. Zintegrowane z portalem kokpity pozwalają na dostarczanie i udostępnianie pracownikom kluczowych wskaźników wydajności (KPI), zwiększając ogólną efektywność organizacji.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Najnowsza wersja Apple Safari dla komputerów Mac i systemu iOS, Google Chrome lub Firefox dla systemów Windows, Linux i Android.

    Wymagania sprzętowe

    Ten produkt nie ma wymagań sprzętowych.