Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Przekształcenie infrastruktury sieci stacjonarnej lub bezprzewodowej może zmniejszyć wydatki i zwiększyć satysfakcję użytkowników, a przy tym sprzyjać innowacjom. Transformacja sieci — pozwalająca uzyskać dostęp do nowych funkcji sieci fizycznej i wirtualnej — doskonale wpisuje się w strategię rozbudowy i eksploatacji sieci, dzięki elastyczności, jakiej wymagają dostawcy usług komunikacyjnych w dynamicznym i ekonomicznym środowisku biznesowym. IBM umożliwia ograniczenie kosztów transformacji, udoskonalenie interakcji i szybsze wdrażanie innowacji obejmujących sieci stacjonarne i mobilne, tak fizyczne, jak i wirtualne. Rozwiązanie IBM Cloud Managed vCPE Service ułatwia projektowanie, tworzenie i uruchamianie środowisk vCPE, skracając czas ich wdrożeń, realizowanych przez dostawców usług komunikacyjnych.

Większa elastyczność

Integruje sieci zdefiniowane programowo, zwirtualizowane funkcje sieciowe, infrastrukturę chmury i starsze sieci, zapewniając krótsze czasy wdrożenia rozwiązań na rynek — rzędu dni, a nie miesięcy.

Optymalizacja kosztów

Konsoliduje i wirtualizuje sieci, a także wykorzystuje zasoby chmury w celu ograniczenia nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.

Wyższa jakość interakcji z użytkownikiem

Umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, dynamiczne analizy i zarządzanie w oparciu o strategie, podnosząc jakość usług i skracając czas potrzebny na rozwiązywanie problemów.

Najważniejsze cechy

  • Zwirtualizowane urządzenia abonenckie (vCPE) w chmurze
  • IP Next Generation Network (NGN)
  • Wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV) i sieci zdefiniowane programowo (SDN)
  • Dynamiczne zarządzanie strategiami i optymalizacja wydajności
  • Analizy sieci
  • Transmisja audio/wideo w sieciach IP