Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Common Services Library for z/OS to bezpłatny produkt zapewniający dostęp do wymaganych i współużytkowanych przez wybrane narzędzia IBM IMS Tools funkcji wspólnych związanych z obsługą infrastruktury i komponentów. Biblioteka ta jest kodowaną architekturą, która umożliwia komunikację między opartymi na technologii Eclipse wtyczkami a odpowiadającymi im produktami działającymi w systemach z/OS. Rozwiązanie Common Services Library udostępnia te funkcje różnym produktom jednocześnie, a nie oddzielnie. Zastępuje w naszej ofercie starszy program — IBM Functional Support Library for z/OS.
IBM Common Services Library for z/OS

Konsolidacja i zapewnianie mechanizmów komunikacji

Produkt udostępnia mechanizmy niezbędne do korzystania z wybranych narzędzi IBM IMS Tools.

Większa funkcjonalność

Rozwiązanie zapewnia rozproszony dostęp do wybranych narzędzi IBM IMS Tools

Ochrona danych

Produkt ułatwia usuwanie wrażliwych lub poufnych danych użytkowników, takich jak informacje biznesowe klientów, które znajdują się w rekordach dzienników IMS.