Charakterystyka IBM Z Common Data Provider

Jedno źródło danych

Wspólna infrastruktura umożliwiająca dostęp do danych operacyjnych, w tym rekordów SMF, np. SMF 30 czy SMF 80, rekordów RMF, dzienników syslog, dzienników systemu IBM z/OS i SyslogD USS, danych wyjściowych dzienników JOBLOG zapisanych w DD przez uruchomione zadanie, dzienników aplikacji (np. dzienników serwerów IBM CICS Transaction Server i IBM WebSphere® Application Server) oraz plików ogólnych, a także przesyłanie danych operacyjnych wygenerowanych przez aplikacje własne.

Strumieniowe przesyłanie danych i tryb wsadowy

W czasie niemal rzeczywistym można przesyłać ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane do narzędzi analitycznych. Tryb wsadowy pozwala gromadzić szczegółowe dane służące do analiz lub rozwiązywania problemów i pozyskiwać archiwalne informacje pomocne podczas badania powracających zakłóceń.

Intuicyjne narzędzie konfiguracyjne WWW

Pozwala na szybkie określanie parametrów danych, w tym sposobu, w jaki mogą być eksploatowane, oraz ich odbiorców. Te same dane można wysłać do kilku konsumentów, na przykład IBM Operations Analytics Log Analysis, Splunk i Elastic Stack.

Zaawansowane filtrowanie danych

Zaawansowane filtrowanie umożliwia dokładne określanie rekordów i pól w obrębie tych rekordów, które mają być wysyłane do platformy analitycznej.

Zoptymalizowane importowanie danych do Splunk

Import danych IBM Z do platformy Splunk zoptymalizowano tak, aby ograniczyć objętość przesyłanych danych. Pozwala to ograniczyć wydatki na licencję i zwiększa elastyczność korzystania z możliwości analitycznych IBM Z.

Rozszerzalność o nowe typy danych

Za pomocą prostego konfiguratora możesz dodawać nowe definicje rekordów SMF dla zastrzeżonych lub nieobsługiwanych typów danych — bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie lub oczekiwania na nie.

Zobacz także

IBM Z Operations Analytics

Szybkie identyfikowanie, określanie i rozwiązywanie problemów na platformach IBM Z

Dowiedz się więcej

IBM Z Operations Insight Suite

Scentralizowane przetwarzanie i analizowanie danych operacyjnych IBM Z.

Dowiedz się więcej

IBM Z Decision Support

Wszechstronne i elastyczne raporty o wykorzystaniu systemów w całym przedsiębiorstwie

Dowiedz się więcej

IBM Z Software Asset Management

Szybka identyfikacja oprogramowanie IBM Z i redukowanie kosztów oraz ryzyka prawnego

Dowiedz się więcej

IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

Badanie wydajności transakcji i prostsze analizowanie problemów

Dowiedz się więcej

IBM OMEGAMON for z/OS

Monitorowanie środowisk IBM z Systems i IBM zEnterprise oraz zarządzanie nimi

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok