Najważniejsze cechy IBM Common Data Provider for z Systems

Jedno źródło danych

Wspólna infrastruktura umożliwiająca dostęp do danych operacyjnych, w tym rekordów SMF, np. SMF 30 czy SMF 80, dzienników systemu IBM® z/OS® i SyslogD USS, danych wyjściowych dzienników JOBLOG zapisanych w DD przez uruchomione zadanie, dzienników aplikacji (np. dzienników serwerów IBM CICS® Transaction Server Application i IBM WebSphere® Application Server) oraz plików ogólnych, a także przesyłanie danych operacyjnych wygenerowanych przez aplikacje własne.

Strumieniowe przesyłanie danych i tryb wsadowy

W czasie niemal rzeczywistym można przesyłać ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane do narzędzi analitycznych. Tryb wsadowy pozwala gromadzić szczegółowe dane służące do analiz lub rozwiązywania problemów i pozyskiwać archiwalne informacje pomocne podczas badania powracających zakłóceń.

Intuicyjny interfejs WWW

Pozwala na szybkie określanie parametrów danych, w tym sposobu, w jaki mogą być eksploatowane, oraz ich odbiorców. Te same dane można wysłać do kilku różnych miejsc, np. rozwiązania IBM Operations Analytics for z Systems lub innych narzędzi analitycznych.

Narzędzie konfiguracyjne

Pozwala na kontrolowanie, w oparciu o strategie, przepływu danych z gromadzących je programów. Programy gromadzące dane przekazują je do usługi strumieniującej. Tam dane są modyfikowane i dopiero w takiej formie trafiają do odbiorcy.