Rozwiązanie oparte na AI i przeznaczone dla analityków na pierwszej linii

Analitycy bezpieczeństwa na własnej skórze odczuwają niedobór utalentowanych kandydatów na stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem i zmęczenie spowodowane pełnionymi obowiązkami. Często nie są w stanie zarządzać olbrzymią ilością danych uzyskiwanych każdego dnia. Sprawia to, że przedsiębiorstwo jest narażone na zagrożenia pozostające bez odpowiedzi. Dlatego wybierz rozwiązanie QRadar Advisor with Watson. Automatyzuje ono powtarzalne zadanie w dziedzinie bezpieczeństwa, wykrywa wspólne cechy różnych dochodzeń i dostarcza analitykom praktycznie użyteczne informacje zwrotne, dzięki którym mogą skupiać się na istotniejszych elementach dochodzenia i pracować wydajniej. Zobacz, jak rozwiązanie QRadar Advisor znacznie zwiększa wyniki Twojego zespołu, pozwalając prowadzić spójne i wnikliwe dochodzenia, a także ograniczać bezczynność.

Znacznie lepsze wyniki całego Twojego zespołu

Analitycy identyfikują najważniejsze elementy dochodzenia i skupiają się na nich, a z kolei Advisor automatyzuje powtarzalne zadania SOC.

Spójne i wnikliwe dochodzenia

Bez względu na to, czy jest 16.30 w piątek czy 10 rano w poniedziałek, rozwiązanie Advisor sprawia, że analitycy dostrzegają więcej i szybciej, dzięki czemu każde prowadzone dochodzenie jest spójne i szczegółowe.

Skrócenie okresów bezczynności

Skraca średni czas wykrywania (MTTD) i średni czas naprawy (MTTR) dzięki szybszemu i bardziej bezpośredniemu procesowi eskalacji. Analizuje podstawowe przyczyny problemów i wskazuje kolejne kroki do podjęcia dzięki odwzorowywaniu ataku na MITRE ATT&CK.

Najważniejsze cechy

  • Dopasowywanie ataków do łańcucha MITRE ATT&CK
  • Bardziej zdecydowana eskalacja dzięki analitycznej pętli uczenia się
  • Trafne uwagi Watsona dzięki zewnętrznym kanałom inteligentnej analizy zagrożeń
  • Analizy obejmujące wiele dochodzeń
  • Lista priorytetowych dochodzeń związanych z największym ryzykiem
  • Większe bezpieczeństwo dzięki proaktywnemu dostrajaniu środowiska

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok