Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Mnogość incydentów związanych z bezpieczeństwem danych oraz ilość informacji o potencjalnych zagrożeniach przekracza zdolności nawet najlepiej wyszkolonych specjalistów. Dlatego wybierz rozwiązanie Watson for Cyber Security, IBM Qradar Advisor with Watson. Wspomaga ono analityków bezpieczeństwa w rozpoznawaniu wyrafinowanych zagrożeń i ich eliminowaniu poprzez wykorzystanie nieustrukturyzowanych danych i skorelowanie ich z przypadkami naruszeń zabezpieczeń w lokalnej infrastrukturze. IBM QRadar Advisor with Watson posiada funkcje systemu IDS oraz SIEM, łączy w sobie możliwości przetwarzania kognitywnego w systemie Watson i czołowej w branży platformy QRadar Security Analytics Platform. Wykrywa ukryte zagrożenia i automatyzuje analizy, rewolucjonizując charakter pracy analityków bezpieczeństwa.

Inteligencja

IBM Qradar Advisor with Watson interpretuje nieustrukturyzowane dane — stworzone przez ludzi dla ludzi — i koreluje je z ustrukturyzowanymi danymi w celu pozyskania nowych informacji.

Szybkość

W celu dokładnego rozpoznawania zagrożeń i zapewnieniu bezpieczeństwa danych, łączy odległe punkty danych, których nie dostrzegają inne rozwiązania.

Dokładność

Prawidłowo rozpoznaje podejrzaną aktywność dzięki rozbudowanym mechanizmom wykrywania zagrożeń, systemowi IDS i analizom w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze cechy

  • Poznaj lokalny kontekst, w jakim doszło do incydentu
  • Realizuj badania nad zagrożeniami i gromadź specjalistyczną wiedzę
  • Opracuj strategię badań nad zagrożeniami
  • Zastosuj techniki analizy, aby w pełni zrozumieć zagrożenie

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Dowiedz się więcej