Możliwości środowiska IBM COBOL for AIX

Maksymalna wydajność aplikacji

COBOL for AIX® wykorzystuje możliwości najnowszego sprzętu oraz czołowe techniki optymalizacji na platformie IBM® Power Systems™. Oferuje znakomitą wydajność, niezawodność i efektywność energetyczną. Optymalizator działający na zapleczu zwiększa wydajność aplikacji tworzonych przy użyciu kompilatora COBOL for AIX. Komponent ten jest wspólny dla kompilatorów IBM XL, takich jak XL C, XL C/C++ i XL Fortran.

Współdziałanie z technologiami XML i Java

COBOL for AIX umożliwia integrację aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java®. Umożliwia kontrolę nad generowanymi dokumentami XML oraz usprawnia współdziałanie między programami COBOL i Java w oparciu o funkcje interfejsu Java Native Interface.

Generowanie informacji symbolicznych dla debugerów

W skład produktu COBOL for AIX wchodzi IBM Debugger for AIX, który debuguje aplikacje napisane w językach C, C++ i COBOL, w trybie 32-bitowym lub 64-bitowym, bezpośrednio ze stacji roboczej. Debuger wyświetla pliki źródłowe aplikacji i elementy zawarte w tych plikach źródłowych.

Integracja z oprogramowaniem pośrednim

COBOL for AIX udostępnia nowoczesne interfejsy programistyczne do komunikacji z oprogramowaniem pośrednim, które ułatwiają integrację i modernizację aplikacji.

Wsparcie przy tworzeniu oprogramowania

COBOL for AIX jest przygotowany do integracji z oprogramowaniem IBM Rational® Developer dla systemów AIX i Linux®. Takie zintegrowane środowisko programistyczne umożliwia wygodne edytowanie, kompilowanie i debugowanie aplikacji ze stacji roboczej z systemem Microsoft Windows. COBOL for AIX jest także przygotowany do integracji z oprogramowaniem IBM Rational Team Concert™. Ten system zarządzania cyklem oprogramowania oparty na platformie Jazz™ ułatwia zarządzanie rozproszonymi projektami programistycznymi i współdziałanie w zespołach.

Wdrożenia wymagają zamawianego osobno produktu do uruchamiania aplikacji

Do wdrażania aplikacji w języku COBOL w docelowym środowisku wykonawczym potrzebny będzie produkt COBOL Runtime Environment for AIX 5.1. To zamawiany osobno produkt umożliwiający uruchamianie aplikacji w języku IBM COBOL w środowisku docelowym. Ponieważ możliwe jest zamówienie osobnego środowiska COBOL Runtime Environment, redystrybucja bibliotek wykonawczych z produktu COBOL for AIX nie jest już konieczna ani dozwolona.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kompilator COBOL for AIX 5.1 i wygenerowany przez niego kod obiektowy działają w następujących systemach operacyjnych:

  • AIX 6.1 TL 2 lub nowsza wersja
  • AIX 7.1
  • AIX 7.2 z poprawkami PTF z lutego 2016 r. i nowszymi poprawkami PTF

Wymagania sprzętowe

  • Wyświetlacz o rozdzielczości SVGA, 800 x 600 (zalecana rozdzielczość to 1024 x 764)
  • 256 MB pamięci (zalecane 512 MB lub więcej)
  • 210 MB miejsca na dysku na kompilator, narzędzia i informacje o produktach COBOL.

Zobacz także

IBM Enterprise COBOL for z/OS

Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok