Wyróżnione funkcje

Możliwość korzystania z proceduralnych okien dialogowych

Dane można pobierać z różnych sesji IBM VTAM i przenosić je do innych. Dwie trudne w obsłudze aplikacje można skonsolidować i mieć do nich dostęp z jednego, intuicyjnego ekranu. Można też zautomatyzować często wykorzystywane kombinacje klawiszy, tak by do ich powtórzenia wystarczyło naciśnięcie jednego klawisza — podobnie jak w przypadku makr dostępnych w niektórych pakietach oprogramowania dla komputerów PC.

Adaptowalne środowisko pracy

Rozwiązanie pozwala na zautomatyzowanie logowania do wybranych aplikacji. Użytkowników można przypisywać do grup według aplikacji, których potrzebują. Do przemieszczania się między aplikacjami wystarczy użycie odpowiedniego skrótu klawiszowego lub określonej frazy. Oprócz tego ekrany emulatora można podzielić na kilka obszarów wyświetlania.

Funkcja HelpDesk

Funkcja ta służy do monitorowania newralgicznych zasobów i pozwala administratorom na obsługę użytkowników. Funkcja umożliwia rozsyłanie alertów, a także wyświetlanie informacji systemowych, w tym danych o wykorzystaniu pamięci programu CL/SuperSession, zdefiniowanych przez użytkowników pulach terminali wirtualnych i aktualnej całkowitej liczbie aktywnych sesji. Ponadto wyświetlane różnymi kolorami informacje o stanie ułatwiają monitorowanie zasobów programu CL/SuperSession.

Możliwość konfiguracji IMS

Rozwiązanie pozwala udoskonalić zabezpieczenia sieci i zyskać nad nią większą kontrolę. Umożliwia pełne dostosowanie logiki prezentacji i przetwarzania do potrzeb użytkownika. Współpracuje z narzędziami do konfigurowania ekranu, co pozwala na spersonalizowanie logowania, menu wyboru, rozsyłanych informacji, wiadomości sieciowych i innych wyświetlanych elementów. Jeśli sesja wirtualna zostanie świadomie lub przypadkowo przerwana, program CL/SuperSession uniemożliwi następnemu użytkownikowi terminala dostęp do pozostawionych danych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania programowe.

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe podano według wersji na stronie poświęconej wymaganiom programowym.