Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM CL/SuperSession umożliwia sterowanie dostępem do aplikacji za pośrednictwem konfigurowalnych menu dla określonych użytkowników lub grup. Do przechodzenia między aktywnymi aplikacjami wystarczy naciśnięcie jednego klawisza, co znacząco zwiększa wydajność pracy i ułatwia zarządzanie aplikacjami. Klient może swobodnie skonsolidować trudne w obsłudze aplikacje, skonfigurować profile zabezpieczeń dla użytkowników i pobierać dane z wielu sesji. Funkcje te ułatwiają klientowi pracę i zwiększają jego produktywność.
IBM CL/SuperSession

Proceduralne okna dialogowe

Użytkownik może korzystać z proceduralnych okien dialogowych, które umożliwiają dostęp do prawdziwego terminala i wielu sesji IBM VTAM® (Virtual Telecommunications Access Method).

Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika

Rozwiązanie pozwala na aktualizowanie upoważnień, profili grup, limitu czasu sesji i ich dostępności. Aplikacje mogą być wyświetlane zgodnie z ustawieniami profili zabezpieczeń.

Funkcja HelpDesk

Funkcja HelpDesk umożliwia korzystanie ze scentralizowanego punktu sterowania, który służy do monitorowania i wykonywania działań dotyczących użytkowników i sesji wirtualnych.

Najważniejsze cechy

  • Możliwość korzystania z proceduralnych okien dialogowych
  • Adaptowalne środowisko pracy
  • Funkcja HelpDesk
  • Możliwość konfiguracji IMS