Co rozwiązanie Cloud Tape Connector for z/OS może zmienić w Twojej firmie

IBM® Cloud Tape Connector for z/OS® umożliwia swobodne kopiowanie danych ze środowisk mainframe i przenoszenie ich do prywatnych, hybrydowych lub publicznych chmur pamięci masowych, które oferują bezpieczniejsze, bardziej elastyczne i ekonomiczne mechanizmy archiwizacji oraz tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. IBM Cloud Tape Connector for z/OS może przetwarzać i przenosić dane bez udziału dodatkowych sprzętowych urządzeń bramy. Ponadto wykorzystuje procesory zIIP, dzięki czemu obciążenie CPU zadaniami związanymi z przenoszeniem danych jest minimalne.

Najnowsza wersja rozwiązania oferuje dodatkowe opcje zabezpieczeń, takie jak mechanizm Life Cycle Encryption, i umożliwia emulację taśm wirtualnych „bez urządzeń” podczas eksploatacji pamięci masowych całkowicie zdefiniowanych programowo.

IBM Cloud Tape Connector for z/OS

Ograniczenie narzutów

Nie wymaga zakupu, konfiguracji ani serwisu skomplikowanej bramy sprzętowej bądź wirtualnych i lokalnych urządzeń taśmowych. Rozwiązanie łączy się ze środowiskami prywatnych i publicznych chmur pamięci masowych w sposób bezpośredni.

Rozszerzalna infrastruktura

Dane zarówno ze środowisk mainframe, jak i z systemów otwartych można obsługiwać przy użyciu tej samej infrastruktury.

Bezpieczne przesyłanie danych

Nowy mechanizm Life Cycle Encryption może dodatkowo dbać o to, by do chmury trafiały tylko zaszyfrowane dane, a kluczami szyfrowania zarządzano wyłącznie z poziomu środowiska mainframe.

Zoptymalizowana obsługa danych

Dostosowanie mechanizmów buforowania i przesyłania danych pozwala zoptymalizować obciążania.

Funkcje rozwiązania IBM Cloud Tape Connector Management for z/OS

  • Dopasowanie do charakteru Twoich działań
  • Emulacja taśm wirtualnych
  • Większe bezpieczeństwo dzięki mechanizmowi Life Cycle Encryption
  • Przejrzystość danych
  • Elastyczna pamięć masowa w chmurze
  • Obsługa różnych środowisk