Zacznij używać aplikacji rodzimych dla chmury na platformie IBM Power Systems

IBM Cloud Private (ICP) on Power to otwarta platforma Kubernetes, która ułatwia programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji działających w kontenerach. ICP ułatwia administratorom zapewnianie znakomitej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa w lokalnej chmurze prywatnej. ICP umożliwia automatyzację i bezpieczny dostęp do newralgicznych aplikacji i danych użytkowanych w środowiskach Linux, AIX lub IBM i oraz innowacyjnych technologii, takich jak AI, Blockchain i IoT. ICP ułatwia firmie modernizację użytkowanych aplikacji, wykorzystanie modelu tworzenia i eksploatacji oprogramowania do szybkiego tworzenia aplikacji oraz ustanowienie punktu sterowania w celu realizacji strategii wykorzystania wielu chmur i przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Szybkie wprowadzanie innowacji

Platforma umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie nowych mikrousług i aplikacji od początku działających w chmurze oraz automatyzację i modernizację tradycyjnych obciążeń.

Integracja hybrydowa

Bezpieczny dostęp do usług w chmurze publicznej (AI, Blockchain) i newralgicznych dla działalności danych oraz możliwość korzystania ze spójnych interakcji w chmurach prywatnych/publicznych.

Zarządzanie i zgodność z wymogami

Zintegrowane zabezpieczenia i narzędzia do zarządzania oraz elastyczność pozwalają wykorzystać użytkowane już przez organizację narzędzia i procesy dotyczące zarządzania/bezpieczeństwa.

Wykorzystanie inwestycji

Wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w najlepsze na rynku oprogramowanie pośrednie IBM (WAS, Db2, MQ), infrastrukturę centrów przetwarzania danych i umiejętności.

Kup teraz i postaw pierwszy krok