Jak to działa

Szybszy rozwój firmy dzięki elastycznej realizacji potrzeb IT

IBM oferuje teraz środowisko IBM i w modelu usługowym (IaaS) opartym na chmurze udostępnianej na żądanie, który ułatwia spełnianie coraz dalej idących wymogów dotyczących obsługi danych i aplikacji. Oprócz tego model IBM oparty na chmurze hybrydowej pozwala na przenoszenie obciążeń do chmury zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi.

Dostęp do wybitnych specjalistów od systemów IBM i

Jako dostawca systemu operacyjnego, IBM dysponuje bogatymi zasobami wiedzy w zakresie eksploatacji infrastruktury, które są niezbędne do zarządzania środowiskiem IBM i. Doświadczeni pracownicy IBM na całym świecie oferują wsparcie szybkim modyfikowaniu środowiska IBM i, co pozwala klientom na utrzymanie praktycznie nieprzerwanej gotowości biznesowej.

Model oparty na wydatkach operacyjnych pozwala zmniejszyć koszty IT

Przejście z systemu opartego na nakładach inwestycyjnych do modelu bazującego na wydatkach operacyjnych pozwala ograniczyć duże inwestycje kapitałowe w infrastrukturę IT i ułatwia modernizowanie aplikacji. * Na podstawie doświadczeń naszych klientów. Nie gwarantujemy przyszłych wyników.

Optymalizacja architektury chmurowej IBM Cloud Managed Services

Jako dostawca usług chmurowych i zarządzanych, IBM oferuje sprawność, elastyczność, wydajność i skalowalność, dzięki którym może zapewnić klientom wsparcie, którego oczekują, i sprostać ich rosnącym potrzebom infrastrukturalnym. IBM zapewnia dostępną na żądanie infrastrukturę dostarczaną w formie usługi chmurowej (IaaS), która ułatwia realizację rosnących wymagań związanych z obsługą danych i aplikacji. Oprócz tego model IBM oparty na chmurze hybrydowej pozwala na przenoszenie obciążeń do chmury zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi.

IBM Cloud Managed Services for IBM i

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Kup teraz i postaw pierwszy krok