Co może zrobić dla Twojej firmy

Dzięki ofercie IBM Cloud Managed Services for IBM i z możliwości rozwiązania IBM i można teraz korzystać w modelu chmurowym, który ułatwia odpowiedź na rosnące potrzeby infrastrukturalne. W pełni zarządzane, bezpieczne, skalowalne i obsługujące wiele podmiotów użytkujących środowisko IBM i jest dostarczane teraz w postaci usług (IaaS), w chmurowym modelu użytkowania.

Niższe koszty operacyjne

Cloud Managed Services for IBM i może przyczynić się do optymalizacji wydatków operacyjnych przeznaczanych na współużytkowaną infrastrukturę, co pozwala zredukować koszty inwestycyjne i jednocześnie korzystać z nowoczesnego środowiska.

Eliminacja luk kompetencyjnych związanych z infrastrukturą

Nasi klienci mogą oprzeć zarządzanie swoją infrastrukturą na zasobach kadrowych IBM. To rozwiązanie ułatwia wypełnianie luk kompetencyjnych w zakresie eksploatacji infrastruktury i pozwala skoncentrować się na modernizowaniu aplikacji.

Bezpieczeństwo firmy

Wybór rozwiązania w modelu zapewniającym wysoką dostępność, w którym dokładność odtwarzania kopii zapasowej wynosi dwie godziny lub mniej, pozwala zminimalizować konsekwencje przedłużających się zakłóceń, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo firmy.

Najważniejsze cechy

  • Szybszy rozwój firmy dzięki elastycznej realizacji potrzeb IT
  • Dostęp do wybitnych specjalistów od systemów IBM i
  • Model oparty na wydatkach operacyjnych pozwala zmniejszyć koszty IT
  • Optymalizacja architektury chmurowej IBM Cloud Managed Services

Kup teraz i postaw pierwszy krok