Wyróżnione funkcje

Integracja aplikacji w chmurze, mobilnych i lokalnych

IBM® App Connect Professional ogranicza koszty i optymalizuje inwestycje w nowe rozwiązania biznesowe i modele przetwarzania. Udostępnia osobom decyzyjnym informacje pozyskane z hybrydowych źródeł danych aplikacji, zwiększając reaktywność i zapewniając przewagę nad konkurencją. Ułatwia bezpieczną wymianę i integrację danych między hybrydowymi źródłami danych, a także usprawnia monitorowanie i nadzorowanie dzięki możliwościom zdalnego zarządzania i administrowania. Pełna lista konektorów znajduje się na poniższej stronie internetowej.

Integracja bez konieczności programowania

Niniejsze oprogramowanie ułatwia integrację aplikacji SaaS z aplikacjami w chmurze. Po wybraniu aplikacji EventBrite i Salesforce za każdym razem, gdy ktoś zarejestruje się na wydarzenie, w aplikacji Salesforce zostanie utworzony kontakt. Dziedziny informacji i sposób, w jaki dane mają być odwzorowywane, ustala się samodzielnie — bez pisania kodu. Strategia taka może obejmować setki kolejnych połączeń aplikacji w chmurze i lokalnych, a także posłużyć do stworzenia zaawansowanego rozwiązania do integracji.

Łatwe tworzenie i uruchamianie projektów integracji w chmurze IBM

IBM App Connect Professional udostępnia setki szablonów ułatwiających realizację najpopularniejszych scenariuszy integracji w chmurze, co przyspiesza integrację aplikacji SaaS i lokalnych. Po skonfigurowaniu szablonu pod kątem swoich potrzeb wystarczy wdrożyć i uruchomić projekt integracji w chmurze IBM. Zarządzanie wszystkimi projektami odbywa się za pomocą tego samego interfejsu i konsoli administracyjnej, wraz z widokiem wykorzystania zasobów, krytycznych alertów oraz innych informacji.

Projektowanie i konfigurowanie w środowisku graficznym

Do projektowania i konfigurowania zaawansowanych projektów integracyjnych można wykorzystać Studio, zaawansowane środowisko programowania graficznego. Wystarczy pobrać projekty z chmury lub łatwo utworzyć nowe, korzystając z setek szablonów. Aby dopasować projekty integracji do konkretnych wymogów nie jest potrzebna umiejętność kodowania — stosowana jest bowiem metoda „przeciągnij i upuść”, która służy do dodawania konektorów i narzędzi transformacyjnych. A samo publikowanie projektów w konsoli administracyjnej w celu ich uruchomienia w chmurze IBM odbywa się błyskawicznie.

Automatyzacja powtarzalnych zadań wykorzystujących aplikacje SaaS

Popularne aplikacje SaaS można błyskawicznie zintegrować, dzięki czemu w przypadku problemów z jedną aplikacją pozostałe są odpowiednio aktualizowane. Wystarczy wybrać aplikacje źródłowe i docelowe, a następnie określić zdarzenia i działania decydujące o sposobie, w jaki aplikacje wchodzą w interakcje i odwzorowują informacje, którymi mają się wymieniać. Resztą zajmie się rozwiązanie App Connect działające w chmurze IBM. IBM App Connect Designer doskonale sprawdzi się wśród użytkowników, którym zależy na automatyzacji powtarzalnych zadań wykorzystujących aplikacje SaaS, takie jak Eventbrite, Salesforce czy Marketo.

Dodawanie własnych aplikacji za pomocą IBM Integration Bus

Wystarczy kilka kroków, aby twórcy rozwiązań integracyjnych dodali do IBM App Connect Professional własne aplikacje zwiększające stopień integracji dzięki przepływom komunikatów w środowisku IBM Integration Bus. W oprogramowaniu App Connect aplikacje niestandardowe są równie proste w użyciu. IBM Integration Bus może przeprowadzać niezwykle złożone integracje, które po skonfigurowaniu niczym nie różnią się od innych aplikacji, bowiem w ten sam sposób aplikacje SaaS łączy się z lokalnymi aplikacjami i systemami klienta.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagany system operacyjny Microsoft Windows 7, program Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszy i jedna z poniższych przeglądarek internetowych:

  • Microsoft Internet Explorer 8 lub nowsza wersja
  • Mozilla Firefox 31 lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

IBM App Connect Professional nie ma wymagań sprzętowych.