Wyróżnione funkcje

Łączenie aplikacji i danych

Użytkownik może podłączyć dowolną aplikację lub punkt końcowy — od najnowszych aplikacji SaaS po programy niestandardowe i systemy mainframe. Gotowe, inteligentne konektory dla systemów ERP, CRM i HR oraz innych aplikacji sprawiają, że komunikacja jest błyskawiczna, a konektory technologiczne zapewniają obsługę wielu różnych formatów i protokołów danych, w tym plików, baz danych, otwartych interfejsów API oraz technologii REST/JSON, SOAP/XML, NoSQL i COBOL.

Budowanie interfejsów API przez użycie danych, ich przekształcanie i łączenie

Użytkownik może łączyć dane o klientach i produktach pochodzące z różnych systemów i przekształcać je w informacje przydatne przy tworzeniu interfejsów API. Rozwiązanie pozwala też zarządzać złożonymi procesami dostępu do systemów, mapowania i przekształcania danych zgodnie z potrzebami, a także łączyć je w gotowe do użytku interfejsy API. Dzięki podejściu opartemu na modelach początkujący twórcy aplikacji mogą w prosty sposób budować funkcjonalne interfejsy API. Doświadczonym użytkownikom nasze narzędzia pozwalają korzystać z możliwości programowania i mechanizmów transformacji, by mogli udostępniać dowolne dane, gdy tylko są potrzebne.

Przesyłanie danych miedzy systemami korporacyjnymi i aplikacjami w chmurze.

Ponadto dane można kopiować i synchronizować między aplikacjami w chmurze i w środowisku lokalnym, co eliminuje problem niezgodności źródeł, formatów i standardów. Możliwe jest także bezpieczne połączenie wszystkich punktów końcowych — od baz danych po gotowe aplikacje — a także przekształcanie danych, aby tworzyć przepływy, które przesyłają dane tam, gdzie są one potrzebne. Dzięki obsłudze różnych form transferu danych, w tym synchronizacji masowej, w trybie wsadowym i w czasie rzeczywistym, użytkownik ma kontrolę nad tym, jakie dane są przesyłane i kiedy.

Szybkie reagowanie na zdarzenia

Uwzględniając wymagania klientów, rozwiązanie ułatwia rozpoznanie tego, że w aplikacji źródłowej doszło do zdarzenia. Inteligentne konektory pozwalają pobierać informacje o zdarzeniach z systemów, które są oparte na ich wykorzystaniu, oraz odpytywać systemy nieoferujące ich natywnej obsługi o takie informacje. Narzędzia do analizy możliwości i sytuacji zapewniają informacje kontekstowe, które pozwalają wdrożyć dane, aby błyskawicznie stworzyć lub zmienić rozwiązanie integracyjne tak, aby odpowiadało nowym potrzebom klienta.

Korzyści wynikające z lekkiego, zwinnego środowiska wykonawczego mikrousług

Ponieważ oferujemy różne opcje wdrożenia, użytkownik może korzystać ze swoich mechanizmów integracji w przeznaczonej dla nich elastycznej architekturze, która jest zgodna z metodologią 12 aspektów aplikacji. Zastosowanie architektury mikrousług zapewnia elastyczną skalowalność, możliwość szybkiego tworzenia i wdrażania rozwiązań oraz większą odporność.

Dostęp do inteligentniejszych mechanizmów

Dzięki naszemu podejściu, które nie wymaga programowania, użytkownik może w łatwy sposób korzystać ze sztucznej inteligencji i z jej pomocą analizować i rozszerzać dane znajdujące się już w jego przepływach integracji. Dostępne rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji to między innymi Watson Tone Analyzer, Language Translator i Natural Language Classifier. Zautomatyzowanie zadań wykonywanych wcześniej ręcznie pozwala uzyskać pełniejszy wgląd w informacje o klientach i skrócić czas reakcji.

Integracja w chmurze z platformą Salesforce

Rozwiązanie umożliwia łączenie danych z wewnątrz i spoza organizacji z danymi utrzymywanymi przez firmę na platformie Salesforce. Zapewnia to pełniejsze, bardziej kontekstowe ujęcie informacji o klientach. Wbudowane konektory umożliwiają zintegrowanie instancji Salesforce z najważniejszymi systemami, w tym z rozwiązaniami ERP, marketingowymi i przeznaczonymi do obsługi zobowiązań.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Tworzenie przepływów opartych na zdarzeniach

  Tworzenie przepływów opartych na zdarzeniach

  Problem

  Kiedy tworzy się infrastrukturę cyfrową, która ma odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów, należy zadbać o to, by gromadzić informacje o nowych zdarzeniach w czasie niemal rzeczywistym i w ujęciu kontekstowym.

  Rozwiązanie

  Należy mieć możliwość rozpoznawania tego, kiedy w aplikacjach źródłowych ekosystemu dochodzi do zdarzeń, aby błyskawicznie podejmować względem nich właściwe działania biznesowe.

 • Tworzenie interfejsów API.

  Tworzenie interfejsów API.

  Problem

  Aby z powodzeniem przeprowadzić cyfrową transformację, musisz zintegrować ze sobą właściwe dane. Wymaga to połączenia danych, które są rozproszone w różnych systemach. Dane, tak jak interfejsy API, muszą być dostępne, aby programiści mogli tworzyć na ich podstawie nowe aplikacje.

  Rozwiązanie

  Rozwiązanie API Connect umożliwia przeglądanie, przekształcanie i łączenie danych z wszystkich należących do firmy systemów, aplikacji i baz danych, tak aby następnie udostępniać te zasoby danych w formie interfejsów API.

 • Przesyłanie danych miedzy systemami korporacyjnymi i aplikacjami w chmurze.

  Przesyłanie danych miedzy systemami korporacyjnymi i aplikacjami w chmurze.

  Problem

  Inwestujesz w technologie oparte na chmurze. Jednak korzystanie z różnych systemów architektury i schematów danych może utrudniać przenoszenie danych między tradycyjnymi systemami korporacyjnymi a nowymi aplikacjami w chmurze.

  Rozwiązanie

  Warto wykorzystać pełen potencjał nowych aplikacji i zmaksymalizować zyski z inwestycji w istniejące już systemy. W tym celu musisz połączyć oddzielone od siebie elementy Twojego ekosystemu i uwolnić ogromny potencjał znajdujących się w nim danych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagany system operacyjny Microsoft Windows 7, program Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszy i jedna z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Microsoft Internet Explorer 8 lub nowsza wersja
 • Mozilla Firefox 31 lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

IBM App Connect Professional nie ma wymagań sprzętowych.