IBM Cloud Identity

IBM Cloud Identity ułatwia zapewnianie odpowiedniej produktywności pracowników dzięki pojedynczemu logowaniu w chmurze, uwierzytelnianiu wieloczynnikowemu i nadzorowaniu tożsamości. Rozwiązanie jest oferowane wraz z tysiącem wbudowanych konektorów, które ułatwiają szybkie udostępnianie aplikacji SaaS, a także ze wstępnie opracowanymi szablonami, pozwalającymi na integrację wewnętrznych aplikacji.

Pojedyncze logowanie z dowolnego urządzenia

Rozwiązanie zapewnia zunifikowany starter aplikacji i pojedyncze logowanie — z dowolnego urządzenia do każdej aplikacji.

Weryfikacja dwuetapowa (2FA) w dowolnym systemie docelowym

Elastyczny mechanizm uwierzytelniania wieloczynnikowego chroni sieć, chmurę, rozwiązania mobilne, połączenia VPN i systemy operacyjne.

Zarządzanie cyklem życia kont i zgodnością z przepisami

Możesz wnioskować o nadanie użytkownikowi uprawnień dostępu do aplikacji, a także zatwierdzać, przyznawać i recertyfikować takie uprawnienia.

Najważniejsze cechy

 • Pojedyncze logowanie
 • Łatwa integracja z tysiącami aplikacji za pośrednictwem konektorów
 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe podnosi poziom bezpieczeństwa
 • Mniejsza liczba zgłoszeń do działu wsparcia dzięki funkcjom samoobsługowym
 • Przeprowadzanie recertyfikacji
 • Pojedyncze logowanie do aplikacji korporacyjnych dzięki integracji IBM MaaS360
 • Starter ułatwiający wyszukiwanie aplikacji
 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe w aplikacjach dla klientów i mieszkańców
 • Możliwość zarządzania cyklem życia kont użytkowników
 • Delegowanie uprawnień do aplikacji
 • Wykorzystanie inwestycji w lokalny system zarządzania tożsamością i dostępem
 • Płynne współdziałanie z IBM Security Access Manager

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

 • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
 • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Starter aplikacji
Starter aplikacji
Delegowanie
Delegowanie
Konektory
Konektory
Integracja z IBM Security Access Manager
Integracja z IBM Security Access Manager

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

 • Edycja bezpłatna


  Rozpocznij drogę ku chmurze od 5 aplikacji, nie ponosząc żadnych opłat.

 • SSO for Cloud and On-Prem Apps


  Obsługuje pojedyncze logowanie (SSO) do aplikacji w chmurze i środowisku lokalnym.

 • MFA for Cloud and On-Prem Apps


  Zapewnia zaawansowane funkcje uwierzytelniania dostępu do aplikacji w chmurze i środowisku lokalnym.

 • Provisioning to Cloud & On-Prem Apps


  Pozwala na przyznawanie i anulowanie uprawnień dostępu do aplikacji w chmurze i środowisku lokalnym.

Zobacz, jak to działa